کواترو با نام جدید آئودی اسپرت

سه شنبه ۱۳۹۶/۰۴/۱۳ - ساعت ۱۰:۰۶

در صنعت خودرواگر شخصی کلمه کواترو را به کارببرد منظورش به سیستم های چهار چرخ محرک آئودی یا زیرشاخه های اسپورت قدرتمند آئودی مانند آئودی RS می باشد. بر... با اتونت همراه باشید.