آلفارومئو
تومان ۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ شرکتی - تحویل ۱۵ روزه ۲۰۱۷ آلفارومئو,جولیتا
ام جی
تومان ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ فول - تحویل ۱۵ روزه ۲۰۱۷ ام جی,GS
ام وی ام
تومان ۶۶,۹۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ تحویل ۷ روزه ۱۳۹۶ ام وی ام,X۲۲ اتوماتیک اسپرت
تومان ۶۵,۴۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ تحویل ۷ روزه ۱۳۹۶ ام وی ام,X۲۲ اتوماتیک
تومان ۵۸,۹۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ تحویل ۷ روزه ۱۳۹۶ ام وی ام,X۲۲ دنده ای اسپرت
تومان ۵۷,۴۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ تحویل ۷ روزه ۱۳۹۶ ام وی ام,X۲۲ دنده ای
تومان ۷۹,۶۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ اتوماتیک - تحویل ۷ روزه ۱۳۹۶ ام وی ام,X۳۳ S اسپرت
تومان ۵۶,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ دنده ای - تحویل ۷ روزه ۱۳۹۶ ام وی ام,۵۵۰
تومان ۶۴,۶۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ اتوماتیک - تحویل ۷ روزه ۱۳۹۶ ام وی ام,۵۵۰
تومان ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ دنده ای - کامفورت - تحویل ۷ روزه ۱۳۹۶ ام وی ام,۱۱۰s سه سیلندر
تومان ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ دنده ای - لاکچری - تحویل ۷ روزه ۱۳۹۶ ام وی ام,۱۱۰s سه سیلندر
تومان ۷۷,۶۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ اتوماتیک - تحویل ۷ روزه ۱۳۹۶ ام وی ام,X۳۳ S
تومان ۴۹,۳۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ دنده ای - تحویل ۷ روزه ۱۳۹۶ ام وی ام,۳۱۵ هاچ بک اسپرت
تومان ۴۶,۲۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ دنده ای - تحویل ۷ روزه ۱۳۹۶ ام وی ام,۳۱۵ هاچ بک
ب ام و
تومان ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ Champion ۲۰۱۷ ب ام و,۵۳۰i
تومان ۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ Superior Sport ۲۰۱۷ ب ام و,۵۳۰i
تومان ۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ Superior ۲۰۱۷ ب ام و,۵۳۰i
تومان ۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ Frontier ۲۰۱۷ ب ام و,۵۳۰i
تومان ۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ Premier Sport ۲۰۱۷ ب ام و,۵۳۰i
تومان ۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ Premier ۲۰۱۷ ب ام و,۵۳۰i
تومان ۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ Exclusive ۲۰۱۷ ب ام و,X۴ ۲۸
تومان ۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ Dynamic ۲۰۱۷ ب ام و,X۳ ۲۸
تومان ۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ Business ۲۰۱۷ ب ام و,X۳ ۲۸
تومان ۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ Exclusive ۲۰۱۷ ب ام و,X۳ ۲۸
تومان ۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ Ultimate ۲۰۱۷ ب ام و,X۳ ۲۸
تومان ۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ Performance - شرکتی - تحویل ۳۰ روزه ۲۰۱۷ ب ام و,۲۱۸i
تومان ۸۳۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ Sensation Enhanced Lounge ۲۰۱۷ ب ام و,۷۳۰Li
تومان ۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ Sensation Enhanced ۲۰۱۷ ب ام و,۷۳۰Li
تومان ۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ Executive Lounge Enhanced ۲۰۱۷ ب ام و,۷۳۰Li
تومان ۷۸۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ Master class enhanced ۲۰۱۷ ب ام و,۷۳۰Li
تومان ۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ Elegant Individual Composition - تح... ۲۰۱۷ ب ام و,۷۳۰Li
تومان ۷۵۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ Elegant Individual - تحویل ۳۰ روزه ۲۰۱۷ ب ام و,۷۳۰Li
تومان ۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ Essential Individual - تحویل ۳۰ روز... ۲۰۱۷ ب ام و,۷۳۰Li
تومان ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ Essential - تحویل ۳۰ روزه ۲۰۱۷ ب ام و,۷۳۰Li
تومان ۷۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ Prestige - شرکتی - تحویل ۳۰ روزه ۲۰۱۷ ب ام و,۷۳۰Li
تومان ۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ Innovation - شرکتی - تحویل ۳۰ روزه ۲۰۱۷ ب ام و,X۱ ۲.۵
تومان ۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ Premium - شرکتی - تحویل ۳۰ روزه ۲۰۱۷ ب ام و,X۱ ۲.۵
تومان ۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ Performance - تحویل ۳۰ روزه ۲۰۱۶ ب ام و,۲۲۵i
برلیانس
تومان ۵۵,۸۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ تحویل ۷ روزه ۱۳۹۶ برلیانس,H۳۳۰ اتوماتیک
تومان ۵۳,۹۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ تحویل ۷ روزه ۱۳۹۶ برلیانس,H۳۲۰ اتوماتیک
پراید
تومان ۲۰,۹۵۲,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ تحویل ۳۰ روزه ۱۳۹۶ پراید,۱۳۱SE
تومان ۲۱,۲۸۶,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ تحویل ۳۰ روزه ۱۳۹۶ پراید,۱۱۱SE
تومان ۲۰,۸۵۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ تحویل ۳۰ روزه ۱۳۹۶ پراید,۱۳۲SE
پژو
تومان ۴۱,۲۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ تحویل ۷ روزه ۱۳۹۶ پژو,پارس LX
تومان ۴۲,۹۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ تحویل ۷ روزه ۱۳۹۶ پژو,۲۰۷ دنده ای
تومان ۳۸,۸۵۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ تحویل ۷ روزه ۱۳۹۶ پژو,پارس دوگانه سوز
تومان ۳۳,۷۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ تحویل ۷ روزه ۱۳۹۶ پژو,۲۰۶ تیپ ۲
تومان ۳۲,۳۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ تحویل ۷ روزه ۱۳۹۶ پژو,۴۰۵ SLX
تومان ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ تک سوز - تحویل ۷ روزه ۱۳۹۶ پژو,۴۰۵ GLX
تومان ۳۱,۹۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ دوگانه سوز - تحویل ۷ روزه ۱۳۹۶ پژو,۴۰۵ GLX
تومان ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ کلاس ۳۲ - تحویل ۷ روزه ۱۳۹۶ پژو,پارس
تومان ۳۹,۲۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ تحویل ۷ روزه ۱۳۹۶ پژو,SD V۸
تومان ۳۸,۳۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ تحویل ۷ روزه ۱۳۹۶ پژو,۲۰۶ تیپ ۵
تویوتا
تومان ۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ T۳ - V ۲۰۱۷ تویوتا,راو ۴
تومان ۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ T۳ - E ۲۰۱۷ تویوتا,راو ۴
تومان ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ ۱۸۰۰ سی سی - تیپ C ۲۰۱۷ تویوتا,پریوس
تیبا
تومان ۲۴,۹۶۸,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ SX - تحویل ۳۰ روزه ۱۳۹۶ تیبا,صندوق دار
تومان ۲۷,۴۵۸,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ EX - تحویل ۳۰ روزه ۱۳۹۶ تیبا,هاچ بک
جک
تومان ۸۴,۵۵۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ تحویل یکماهه ۱۳۹۶ جک,S۵ دنده ای
تومان ۶۳,۰۵۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ اتوماتیک - تحویل یکماهه ۱۳۹۶ جک,جی ۵ - ۱.۸
تومان ۹۶,۸۵۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ تحویل یکماهه ۱۳۹۶ جک,S۵ اتوماتیک
جیلی
تومان ۴۷,۸۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ اتوماتیک - تحویل ۷ روزه ۱۳۹۶ جیلی,GC۶ مونتاژ
چانگان
تومان ۶۵,۹۹۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ اتوماتیک - تحویل۳۰ روزه ۱۳۹۶ چانگان,CS ۳۵ (مونتاژ)
چری
تومان ۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ اکسلنت - تحویل ۳۰ روزه ۱۳۹۶ چری,تیگو ۵ جدید
تومان ۹۵,۴۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ لاکچری - تحویل ۳۰ روزه ۱۳۹۶ چری,تیگو ۵ جدید
تومان ۶۵,۲۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ دنده ای - تحویل ۳۰ روزه ۱۳۹۶ چری,آریزو ۵
تومان ۷۱,۶۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ اتوماتیک - لاکچری - تحویل ۳۰ روزه... ۱۳۹۶ چری,آریزو ۵
تومان ۷۷,۷۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ اتوماتیک - اکسلنت - تحویل ۳۰ روزه ۱۳۹۶ چری,آریزو ۵
دنا
تومان ۴۴,۹۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ تحویل ۷ روزه ۱۳۹۶ دنا,۱.۷ لیتر
رانا
تومان ۳۴,۲۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ تحویل ۷ روزه ۱۳۹۶ رانا,LX
رنو
تومان ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ موتور ۱۶۰۰ - تحویل فوری ۲۰۱۷ رنو,سیمبل PE
تومان ۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ ۲۵۰۰ سی سی - اتوپارک - تحویل ۴۵ روز... ۲۰۱۷ رنو,کولیوس
تومان ۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ ۱۶۰۰ سی سی توربو - تحویل ۴۵ روزه ۲۰۱۷ رنو,تلیسمان E۳
تومان ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ اتوماتیک - فول - تحویل ۷ روزه ۲۰۱۷ رنو,کپچر
تومان ۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ اتوماتیک - SE - تحویل ۱۵ روزه ۲۰۱۷ رنو,داستر دو دیفرانسیل
تومان ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ اتوماتیک - PE - تحویل ۱۵ روزه ۲۰۱۷ رنو,داستر دو دیفرانسیل
تومان ۵۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ اتوماتیک - تحویل ۷ روزه ۱۳۹۶ رنو,تندر ۹۰ پلاس
تومان ۵۴,۳۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ تحویل ۷ روزه ۱۳۹۶ رنو,ساندرو استپ وی دنده ای
تومان ۴۶,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ تحویل ۷ روزه ۱۳۹۶ رنو,ساندرو دنده ای
تومان ۶۳,۱۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ تحویل ۷ روزه ۱۳۹۶ رنو,ساندرو استپ وی اتوماتیک
تومان ۵۴,۳۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ تحویل ۷ روزه ۱۳۹۶ رنو,ساندرو اتوماتیک
تومان ۴۲,۴۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ تحویل ۷ روزه ۱۳۹۶ رنو,پارس تندر
تومان ۴۰,۶۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ ایران خودرو -تحویل ۷ روزه ۱۳۹۶ رنو,تندر ۹۰ E۲
تومان ۴۹,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ تحویل ۷ روزه ۱۳۹۶ رنو,تندر۹۰ اتوماتیک
سانگ یانگ
تومان ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ فول - تحویل ۷۰ روزه ۲۰۱۷ سانگ یانگ,نیو کوراندو
تومان ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ الیت - تحویل ۳۰ روزه ۲۰۱۷ سانگ یانگ,تیوولی
ساینا
تومان ۲۷,۸۸۸,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ تحویل ۱۵ روزه ۱۳۹۶ ساینا,EX
سمند
تومان ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ تک سوز - تحویل ۷ روزه ۱۳۹۶ سمند,LX EF۷
تومان ۲۸,۷۵۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ تحویل ۷ روزه ۱۳۹۶ سمند,SE
تومان ۳۱,۷۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ تک سوز - تحویل ۷ روزه ۱۳۹۶ سمند,LX
تومان ۳۳,۸۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ تحویل ۷ روزه ۱۳۹۶ سمند,LX EF۷ دوگانه سوز
سوزوکی
تومان ۱۴۰,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ فول - کلاس ۱۰ - تحویل ۷ روزه ۱۳۹۶ سوزوکی,گراند ویتارا ۲.۴ (مونتاژ)
کیا
تومان ۱۶۷,۸۶۶,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ اتوماتیک - تحویل ۶۰ روزه ۲۰۱۷ کیا,کارنز
تومان ۱۹۹,۲۴۴,۴۵۶ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ تحویل ۹۰ روزه ۲۰۱۷ کیا,اسپورتیج QL
تومان ۱۸۷,۳۲۷,۱۷۶ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ ۲۴۰۰ سی سی - اتوماتیک - تحویل ۳۰ رو... ۲۰۱۶ کیا,اپتیما JF
تومان ۲۳۶,۶۶۴,۹۳۹ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ ۲۴۰۰ سی سی - تحویل ۳۰ روزه ۲۰۱۶ کیا,سورنتو
تومان ۷۵,۱۴۳,۲۶۲ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ اتوماتیک - تحویل ۳۰ روزه ۲۰۱۶ کیا,پیکانتو
تومان ۱۴۵,۰۷۷,۶۷۰ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ اتوماتیک - ۴ سیلندر - تحویل ۳۰ روزه ۲۰۱۶ کیا,سراتو ۲۰۰۰
تومان ۹۹,۰۹۱,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ اتوماتیک - فول آپشن - تحویل ۱۵ روزه ۱۳۹۶ کیا,سراتو ۲۰۰۰ (مونتاژ)
لکسوس
تومان ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ فول G ۲۰۱۷ لکسوس,NX۳۰۰H
تومان ۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ فول C ۲۰۱۷ لکسوس,NX۳۰۰H
تومان ۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ فول Fsport - G ۲۰۱۷ لکسوس,NX۳۰۰H
تومان ۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ F Sport - فول ۲۰۱۷ لکسوس,NX۲۰۰T
تومان ۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ F Sport SPT۲ ۲۰۱۷ لکسوس,NX۲۰۰T
تومان ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ Exclusive ۲۰۱۷ لکسوس,NX۲۰۰T
لیفان
تومان ۵۶,۰۵۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ تحویل آبان ماه ۱۳۹۶ لیفان,X۵۰ اتوماتیک
تومان ۹۱,۱۵۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ تحویل یکماهه ۱۳۹۶ لیفان,۸۲۰
تومان ۶۸,۲۵۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ تحویل یکماهه ۱۳۹۶ لیفان,X۶۰ اتوماتیک
مزدا
تومان ۱۱۸,۰۶۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ فول - تیپ ۴ - تحویل ۱۰ روزه ۱۳۹۶ مزدا,۳ جدید صندوق دار
میتسوبیشی
تومان ۱۷۹,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ شرکتی - تیپ ۴ - تحویل ۳۰ روزه ۲۰۱۷ میتسوبیشی,ASX
تومان ۸۲,۹۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ NEW - شرکتی - تحویل فوری ۲۰۱۷ میتسوبیشی,میراژ
تومان ۲۱۱,۹۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ new - تیپ ۳ - تحویل ۳۰ روزه ۲۰۱۷ میتسوبیشی,اوتلندر
تومان ۲۲۷,۴۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ NEW - شرکتی - تیپ ۵ - تحویل ۳۰ روزه ۲۰۱۷ میتسوبیشی,اوتلندر
تومان ۱۳۹,۸۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ NEW - تیپ ۴ - تحویل ۳۰ روزه ۲۰۱۷ میتسوبیشی,لنسر
نیسان
تومان ۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ اسپرت - تحویل ۵ روزه ۲۰۱۷ نیسان,جوک
تومان ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ پلاتینیوم - تحویل ۵ روزه ۲۰۱۷ نیسان,جوک
تومان ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ اسکای پک - تحویل ۵ روزه ۲۰۱۷ نیسان,جوک
تومان ۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ تحویل ۵ روزه ۲۰۱۷ نیسان,ایکس تریل
هایما
تومان ۹۰,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ فول - اتوماتیک - تحویل ۱۰ روزه ۱۳۹۶ هایما,S۷ توربو
تومان ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ اتوماتیک - تحویل ۱۰ روزه ۱۳۹۶ هایما,S۷
هیوندای
تومان ۱۹۴,۹۵۴,۹۴۴ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ تی ال - موتور ۲۰۰۰ - تحویل ۳۰ روزه ۲۰۱۷ هیوندای,توسان
تومان ۱۸۹,۵۴۵,۴۷۱ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ موتور ۲۴۰۰ - ۴ سیلندر - تحویل ۳۰ رو... ۲۰۱۶ هیوندای,سوناتا LF
تومان ۱۱۵,۸۴۳,۴۲۲ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ شرکتی - موتور ۱۶۰۰ - تحویل ۳۰ روزه ۲۰۱۶ هیوندای,اکسنت
تومان ۲۲۸,۴۶۶,۶۰۷ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ فول - شرکتی - تحویل ۶۰ روزه ۲۰۱۶ هیوندای,سانتافه