تایید شدن آغشته بودن سطح جاده چالوس با گازوئیل

۱۳۹۷/۰۵/۱۶      ۱۶۸۱

کسب روزی حلال از بزرگترین الطاف حق تعالی بر مسلمان است اما شایعاتی شنیده شده که  متاسفانه عده ای انسان نا نجیب برای کسب روزی غیر حلال و البته اندک اقدام به ریختن گازوییل بر سر برخی پیچ های جاده ی چالوس کرده اند که متاسفانه تایید شد. مدیر ساخت و توسعه راه‌های البرز می‌گوید تنها دلیل سُر خودرون خودروها در برخی نقاط محور کرج _ چالوس ریختن گازوییل است. به گزارش ایسنا ، مدیر ساخت و توسعه راه‌های البرز می‌گوید تنها دلیل سُر خودرون خودروها در برخی نقاط محور کرج _ چالوس ریختن گازوییل است.علی اصغر کاظمی در نشست مطبوعاتی روز گذشته خود یک بار دیگر تایید کرد که لغزندگی برخی از نقاط محور کرج _ چالوس به خاطر جنس آسفالت نیست و به ریختن گازوییل مربوط است.
 
 وی ادامه داد: حتی اگر سطح آسفالت این محور به طور کامل آغشته به قیر باشد هم وقتی راننده ترمز می‌گیرد امکان لغزش خودرو وجود ندارد. در این محور قبل از انجام عملیات آسفالت، زیرسازی قیر صورت گرفته که این امر احتمال لغزش خودروها را منتفی می‌کند.
 
این مسئول توضیح داد: تصاویری که از لغزش خودروها در این محور به دست ما رسیده به طور قطع ثابت می‌کند خودروها به خاطر گازوییل کنترل خود را از دست می دهند.وی گفت: به طور قطع مشخص نیست این گازوییل‌ها به صورت عمدی یا سهوی در مسیر ریخته می‌شود.

مطالب مشابه
نظرات
ثبت نظر
//