ترخیص خودروی متخلفان پس از طی دوره آموزشی

۱۳۹۷/۰۷/۱۹      ۱۶۸۷

سردار حسین رحیمی رئیس پلیس تهران در نشست هم اندیشی با اصحاب رسانه اظهار داشت: ارتباط بین پلیس و گروه های مختلف اجتماعی بسیار حائز اهمیت است و در همین راستا گروه نخبگان جوان از سوی پلیس پایتخت تشکیل شده است.
در حال حاضر ارتباط بین پلیس و دانشگاهیان و دانشجویان ضعیف است و ما باید این ارتباط را قوی کرده و به سویی حرکت کنیم که پلیس اجتماعی به معنای واقعی محقق شود. وی همچنین گفت: در ناجا مامور مسئول داریم نه مامور معذور.
 
 رئیس پلیس تهران در مورد برخورد با سودجویان بازار سکه و ارز بیان داشت: دستگیری وحید مظلومین معروف به سلطان سکه تحت تاثیر فضاسازی ناجا صورت گرفت. وی در ادامه افزود: تاکنون ۱۰ هزار واحد صنفی آموزش هایی شامل تعیین صلاحیت فردی و صلاحیت انتظامی و ترافیکی را در جهت تامین امنیت اجتماعی فراگرفته‌اند. همچنین در زمان ترخیص خودروهای متخلف برای رانندگان کلاس های آموزشی در نظر گرفته شده است و تاکنون ۵۰ هزار نفر ملزم به فرا گرفتن این آموزش ها شده اند. برای دانش آموزان نیز کلاس های آموزشی برگزار شده است که حدود ۵۰ هزار دانش آموز مسائل ترافیکی و انظباطی را فراگرفته‌اند.

مطالب مشابه
نظرات
ثبت نظر
//