جزئیات کمک دولت به مالکان خودروهای آسیب دیده سیل شیراز

۱۳۹۸/۰۱/۱۱      ۲۵۵۸

بنا به اخبار منتشر شده در خصوص خودروهای آسیب دیده در سیل شیراز، میزان خسارت وارد شده به این خودروها به صورت کارشناسی ارزیابی شده و مالکانی که پیش از این نسبت به بیمه بدنه خودروهای خود اقدام کرده بودند، طبق تعهدات بیمه خسارت خود را دریافت می‌کنند.
 
به نقل از ایرنا، فرماندار شهرستان شیراز در خصوص جزئیات مربوط به کمک دولت به جبران خسارت مالکان خودروهای آسیب دیده در سیل شیراز توضیح داد که را اعلام کرد.محمدرضا امیری افزود: در سفر معاون رئیس مالکان اتومبیل هایی که دارای بیمه بدنه نبوده اند، از کمک دولت برخوردار می شوند و بخشی از خسارت وارد شده به خودروی آنها پرداخت می شود. مالکان اتومبیل هایی که از بیمه بدنه نیز برخوردار بوده اند طبق تعهدات بیمه با آن ها برخورد خواهد شد.
 
وی در خصوص خودروهای بدون بیمه بدنه توضیح داد که مالکان این خودرو به میزان خسارت وارد شده تا سقف 100 میلیون ریال به صورت بلاعوض کمک دریافت می‌کنند که تاکید شده رقم پرداختی بر اساس میزان خسارت خواهد بود. همچنین دولت تسهیلاتی تا سقف 300 میلیون ریال برای این مالکان درنظر گرفته است. براساس آمارهای منتشر شده در حدود 244 خودرو در سیل شیراز آسیب دیده اند. 
 
امیری در ادامه توضیح داد که خودروهای آسیب دیده ای که توسط مالکان به پارکینگ ها و منازل منتقل شده توسط کارشناسان نیروی انتظامی مورد بررسی قرار گرفته و صورت جلسه ای در خصوص آن ها تنظیم شده است. خودروهای آسیب دیده مسافران نیز با تمهیدات صورت گرفته به صورت حمل و نقل ریلی و تریلرهای حمل خودرو به شهرهای زادگاه مسافران منتقل شده و هزینه ای از مسافران دریافت نخواهد شد.براساس اطلاعیه های منتشر شده همه مالکان خودروهای آسیب دیده در سیل شیراز، لازم است مراتب را به اطلاع نیروی انتظامی برسانند تا از خودروی آنها کارشناسی و برای آن پرونده تشکیل شود.

مطالب مشابه
نظرات
ثبت نظر
//