قیمت جدید خودروی مزدا۳ با مدل ۹۷ اعلام شد

۱۳۹۶/۱۰/۲۱      ۱۴۸۸۹

مدل فول این خودرو ۱۲۸/۷۵۰/۰۰۰
مدل نیمه فول این خودرو ۱۲۵/۴۶۰/۰۰۰

مطالب مشابه
نظرات
ثبت نظر