قیمت روز خودرو های داخلی

آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۸/۰۵/۲۹

ایران خودرو
قیمت نمایندگی قیمت بازار نام خودرو
۵۱,۵۰۰,۰۰۰
۵۳,۵۰۰,۰۰۰
  وانت آریسان
۶۶,۷۷۰,۰۰۰
۷۷,۵۰۰,۰۰۰
  سمند LX
۶۹,۷۷۳,۰۰۰
۸۷,۵۰۰,۰۰۰
  سمند EF۷
-
-
  سمند EF۷ . دوگانه سوز - کد ۱۰
-
۹۱,۰۰۰,۰۰۰
  سمند EF۷ . دوگانه سوز - کد ۱۶
۸۲,۵۵۸,۰۰۰
۹۵,۵۰۰,۰۰۰
  سمند سورن
-
۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰
  دنا (تیپ ۱)
-
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰
  دنا (تیپ ۲)
۱۱۰,۹۳۴,۰۰۰
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  دنا پلاس (تیپ ۱)
-
۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰
  دنا پلاس (تیپ ۲)
-
۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
  دنا پلاس توربو
۶۳,۱۵۸,۰۰۰
۷۴,۰۰۰,۰۰۰
  پژو GLX ۴۰۵
۶۵,۵۷۸,۰۰۰
۷۶,۰۰۰,۰۰۰
  پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز
۶۷,۸۸۰,۰۰۰
۸۳,۵۰۰,۰۰۰
  پژو SLX ۴۰۵
۷۸,۳۳۸,۰۰۰
۹۵,۷۰۰,۰۰۰
  پژو پارس
۵۴,۹۱۴,۰۰۰
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
  پژو پارس . دوگانه سوز
۸۴,۷۲۰,۰۰۰
۱۰۸,۵۰۰,۰۰۰
  پژو پارس LX . کد ۱۸
۸۵,۴۶۳,۰۰۰
۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰
  پژو پارس LX . کد ۱۹
-
۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰
  پژو پارس اتوماتیک
۹۶,۷۳۰,۰۰۰
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
  پژو ۲۰۷ . دنده‌ای
-
۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰
  پژو ۲۰۷ . اتوماتیک
-
۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰
  پژو ۲۰۷ صندوقدار
-
۷۹,۵۰۰,۰۰۰
  پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ (ساده)
۶۷,۲۸۳,۰۰۰
۸۲,۳۰۰,۰۰۰
  پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ (فول)
-
۹۵,۰۰۰,۰۰۰
  پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ (ساده)
۸۳,۶۹۰,۰۰۰
۹۸,۰۰۰,۰۰۰
  پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ (فول)
-
۹۵,۰۰۰,۰۰۰
  پژو ۲۰۶ صندوقدار (ساده)
۸۰,۲۱۳,۰۰۰
۹۷,۹۰۰,۰۰۰
  پژو ۲۰۶ صندوقدار (فول)
-
-
  پژو ۳۰۱
۱۱۴,۹۹۴,۰۰۰
۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰
  پژو ۲۰۰۸
-
۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  پژو ۵۰۸
۶۷,۲۰۳,۰۰۰
۷۸,۰۰۰,۰۰۰
  رانا LX
۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰
  دانگ فنگ H۳۰ (تیپ ۱)
۷۶,۵۰۰,۰۰۰
۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰
  دانگ فنگ H۳۰ (تیپ ۲)
-
۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰
  رنو تندر E۲ (تیپ ۱)
-
۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰
  رنو تندر E۲ (تیپ ۲)
-
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰
  رنو تندر پلاس دنده‌ای
-
۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰
  رنو تندر پلاس اتوماتیک (تیپ ۱)
-
۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰
  رنو تندر پلاس اتوماتیک (تیپ ۲)
-
۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰
  هایما اس ۵ توربو ( S۵ )
-
۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰
  هایما اس ۷ توربو ( S۷ )
۳۵۱,۱۶۰,۰۰۰
۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
  پیکاپ دوکابین فوتون . بنزینی
۳۶۴,۲۹۰,۰۰۰
۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰
  پیکاپ دوکابین فوتون . دیزل
-
۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰
  سوزوکی ویتارا
سایپا
قیمت نمایندگی قیمت بازار نام خودرو
۳۹,۶۸۱,۰۰۰
۴۸,۲۰۰,۰۰۰
  سایپا ۱۱۱ (سفید)
۳۹,۹۴۱,۰۰۰
۴۸,۷۰۰,۰۰۰
  سایپا ۱۱۱ (تنوع رنگ)
۳۷,۳۸۱,۰۰۰
۴۳,۹۰۰,۰۰۰
  سایپا ۱۳۱ (سفید)
۳۷,۶۴۱,۰۰۰
۴۴,۲۰۰,۰۰۰
  سایپا ۱۳۱ (تنوع رنگ)
۳۸,۲۸۱,۰۰۰
۴۵,۵۰۰,۰۰۰
  سایپا ۱۳۲ (سفید)
۳۸,۵۴۱,۰۰۰
۴۶,۰۰۰,۰۰۰
  سایپا ۱۳۲ (تنوع رنگ)
۴۰,۳۱۳,۰۰۰
۴۴,۰۰۰,۰۰۰
  سایپا ۱۵۱
۴۳,۴۴۳,۰۰۰
۵۱,۰۰۰,۰۰۰
  تیبا (رنگ سفید)
۴۳,۷۴۳,۰۰۰
۵۱,۶۰۰,۰۰۰
  تیبا (تنوع رنگ)
۵۱,۳۴۳,۰۰۰
۵۷,۵۰۰,۰۰۰
  تیبا ۲ (سفید)
۵۱,۶۰۳,۰۰۰
۵۷,۷۰۰,۰۰۰
  تیبا ۲ (تنوع رنگ)
۵۵,۹۴۳,۰۰۰
۵۶,۷۰۰,۰۰۰
  ساینا
۵۸,۹۴۳,۰۰۰
۵۹,۰۰۰,۰۰۰
  ساینا (رینگ آلومینیومی)
-
۷۹,۰۰۰,۰۰۰
  ساینا اتوماتیک
۶۱,۲۰۰,۰۰۰
۶۳,۸۰۰,۰۰۰
  کوییک دنده‌ای
۶۹,۰۰۰,۰۰۰
۹۴,۰۰۰,۰۰۰
  کوییک اتوماتیک
۶۷,۳۳۵,۰۰۰
۸۰,۰۰۰,۰۰۰
  وانت زامیاد
۷۷,۳۰۰,۰۰۰
۸۱,۵۰۰,۰۰۰
  وانت زامیاد گازسوز (ساده)
۷۹,۹۰۰,۰۰۰
۸۶,۰۰۰,۰۰۰
  وانت زامیاد گازسوز (آپشنال)
۹۴,۸۰۰,۰۰۰
۹۶,۵۰۰,۰۰۰
  وانت پادرا
-
-
  آریو (دنده ای)
-
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰
  آریو (اتوماتیک)
۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰
  چانگان CS۳۵
۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰
  کیا سراتو ۲۰۰۰ - اتوماتیک
۲۳۸,۴۵۰,۰۰۰
۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰
  سیتروئن C۳ (تیپ ۱)
۲۴۱,۹۵۰,۰۰۰
۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰
  سیتروئن C۳ (تیپ ۲)
پارس خودرو
قیمت نمایندگی قیمت بازار نام خودرو
۶۴,۲۰۰,۰۰۰
۹۴,۴۰۰,۰۰۰
  برلیانس H۲۲۰ دنده‌ای
۶۴,۵۰۰,۰۰۰
۹۴,۹۰۰,۰۰۰
  برلیانس H۲۳۰ دنده‌ای
۸۸,۴۰۰,۰۰۰
۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰
  برلیانس H۳۲۰
۱۰۲,۴۰۰,۰۰۰
۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰
  برلیانس H۳۲۰ . اتوماتیک
۸۹,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  برلیانس H۳۳۰
۱۰۷,۴۰۰,۰۰۰
۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰
  برلیانس H۳۳۰ . اتوماتیک
۱۱۵,۴۰۰,۰۰۰
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
  برلیانس کراس
-
۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰
  رنو تندر ۹۰
۸۴,۲۰۰,۰۰۰
۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰
  رنو پارس تندر
۹۵,۰۰۰,۰۰۰
-
  رنو ساندرو - دنده‌ای
۱۱۰,۴۰۰,۰۰۰
۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰
  رنو ساندرو - اتوماتیک
۱۰۳,۱۰۰,۰۰۰
-
  رنو ساندرو استپ‌وی - دنده‌ای
۱۲۲,۷۰۰,۰۰۰
۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰
  رنو ساندرو استپ‌وی - اتوماتیک
۱۸۴,۸۰۰,۰۰۰
۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰
  پیکاپ دوکابین ریچ
مدیران خودرو
قیمت نمایندگی قیمت بازار نام خودرو
۱۴۰,۲۰۰,۰۰۰
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰
  MVM ۳۱۵ هاچ‌بک
۱۶۱,۸۰۰,۰۰۰
۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰
  ام وی ام X۲۲ - دنده ای
۱۷۲,۷۰۰,۰۰۰
۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰
  ام وی ام X۲۲ - دنده ای (اسپورت) EX
۱۹۵,۶۰۰,۰۰۰
۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰
  ام وی ام X۲۲ - اتوماتیک
۲۰۳,۸۰۰,۰۰۰
۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰
  ام وی ام X۲۲ - اتوماتیک (اسپورت) EX
۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰
  ام وی ام X۳۳
۱۹۸,۷۰۰,۰۰۰
۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰
  چری آریزو ۵ (دنده‌ای)
۲۴۶,۶۰۰,۰۰۰
۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  چری آریزو ۵ (Turbo)
۳۷۲,۱۰۰,۰۰۰
۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰
  چری آریزو ۶ (Turbo)
۳۱۲,۹۰۰,۰۰۰
۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
  چری تیگو ۵ آپشنال (IL)
۳۲۸,۶۰۰,۰۰۰
۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰
  چری تیگو ۵ آپشنال (IE)
۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰
  چری تیگو ۷ (Excellent)
۴۳۷,۳۰۰,۰۰۰
۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰
  چری تیگو ۷ (IE)
کرمان موتور
قیمت نمایندگی قیمت بازار نام خودرو
۱۴۹,۹۰۰,۰۰۰
۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰
  جک J۴ اتوماتیک
۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰
  جک S۳ اتوماتیک
۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰
۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰
  جک S۵ اتوماتیک
-
۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰
  هیوندای I۲۰
-
۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰
  هیوندای اکسنت
-
۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰
  هیوندای النترا
-
-
  هیوندای سوناتا
-
۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰
  هیوندای توسان
-
۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰
  هیوندای سانتافه
-
۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  هیوندای آزرا ۲۰۱۸
۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
  هیوندای آزرا ۲۰۱۹
گروه بهمن
قیمت نمایندگی قیمت بازار نام خودرو
۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰
  مزدا۳
۱۲۴,۳۰۰,۰۰۰
۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰
  بسترن B۳۰
۸۶,۵۶۰,۰۰۰
۸۵,۰۰۰,۰۰۰
  وانت کارا - تک کابین
۹۶,۲۶۰,۰۰۰
۹۴,۵۰۰,۰۰۰
  وانت کارا - دو کابین
۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰
۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰
  وانت کاپرا
-
۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰
  هاوال H۲
سیف خودرو
قیمت نمایندگی قیمت بازار نام خودرو
۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰
۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰
  بیسو T۳ تیپ LU
۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰
  بیسو T۳ تیپ EX
-
-
  بیسو T۵
کارمانیا
قیمت نمایندگی قیمت بازار نام خودرو
-
-
  بی‌ وای دی F۳ - دنده‌ای
-
۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰
  بی‌ وای دی S۶
ام‌جی و جیلی
قیمت نمایندگی قیمت بازار نام خودرو
-
-
  ام‌جی ۳۶۰ دنده‌ای
-
۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰
  ام‌جی ۳۶۰ اتوماتیک . توربو
۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
  جیلی GC۶ اتوماتیک / نیوفیس
عظیم خودرو
قیمت نمایندگی قیمت بازار نام خودرو
۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  فوتون ساوانا
۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰
-
  هن تنگ X۵
۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰
۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰
  هن تنگ X۷
آمیکو
قیمت نمایندگی قیمت بازار نام خودرو
۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰
-
  وانت تک کابین آراز تک دف
۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰
-
  وانت تک کابین آراز تک دف با قفل دیفرانسیل
۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
-
  وانت تک کابین آراز دو دف با قفل دیفرانسیل
۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰
  وانت دو کابین آسنا
ریگان خودرو
قیمت نمایندگی قیمت بازار نام خودرو
-
-
  کوپا (Exclusive)
-
۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰
  کوپا (Royal)
-
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
  کوپا (Flagship)
//