قیمت روز خودرو های داخلی

آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۸/۰۲/۰۱

ایران خودرو
قیمت نمایندگی قیمت بازار نام خودرو
۵۱,۵۰۰,۰۰۰
۵۱,۰۰۰,۰۰۰
  وانت آریسان
۴۳,۵۹۷,۰۰۰
۸۱,۶۰۰,۰۰۰
  سمند LX
۴۴,۶۴۰,۰۰۰
۸۵,۰۰۰,۰۰۰
  سمند EF۷
۴۶,۹۰۸,۰۰۰
۸۷,۰۰۰,۰۰۰
  سمند EF۷ . دوگانه سوز - کد ۱۰
۴۷,۶۰۳,۰۰۰
۸۹,۰۰۰,۰۰۰
  سمند EF۷ . دوگانه سوز - کد ۱۶
-
۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰
  سمند سورن
-
۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰
  سمند سورن توربو
-
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
  دنا (تیپ ۱)
۶۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰
  دنا (تیپ ۲)
۷۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
  دنا پلاس (۲ ایربگ)
۸۹,۹۰۰,۰۰۰
۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰
  دنا پلاس توربو (۲ ایربگ)
۶۳,۱۵۸,۰۰۰
۷۵,۰۰۰,۰۰۰
  پژو GLX ۴۰۵
۶۵,۵۷۸,۰۰۰
۷۸,۰۰۰,۰۰۰
  پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز
۶۷,۸۸۸,۰۰۰
۸۳,۰۰۰,۰۰۰
  پژو SLX ۴۰۵
۷۸,۳۳۸,۰۰۰
۹۴,۰۰۰,۰۰۰
  پژو پارس . کد ۲۹
۵۲,۷۵۷,۰۰۰
۹۳,۰۰۰,۰۰۰
  پژو پارس . کد ۳۲
۵۴,۹۱۴,۰۰۰
۹۶,۰۰۰,۰۰۰
  پژو پارس . دوگانه سوز
-
۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰
  پژو پارس LX . کد ۱۳
-
۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰
  پژو پارس LX . کد ۱۵
۵۴,۱۸۰,۰۰۰
۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰
  پژو پارس LX . کد ۱۶
۵۴,۴۰۰,۰۰۰
۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰
  پژو پارس LX . کد ۱۷
-
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰
  پژو پارس LX . کد ۱۸
-
۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰
  پژو پارس LX . کد ۱۹
۷۶,۷۰۰,۰۰۰
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  پژو پارس اتوماتیک
۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰
  پژو ۲۰۷ . دنده‌ای (تیپ ۱)
۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰
  پژو ۲۰۷ . اتوماتیک
۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
  پژو ۲۰۷ صندوقدار
۶۷,۲۸۳,۰۰۰
۸۳,۰۰۰,۰۰۰
  پژو ۲۰۶ . تیپ ۲
۷۹,۴۱۸,۰۰۰
۹۵,۰۰۰,۰۰۰
  پژو ۲۰۶ . تیپ ۵
۸۰,۷۵۴,۰۰۰
۹۷,۵۰۰,۰۰۰
  پژو ۲۰۶ . صندوقدار
-
۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰
  پژو ۳۰۱
۱۱۴,۹۹۴,۰۰۰
۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰
  پژو ۲۰۰۸
-
۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  پژو ۵۰۸
۵۱,۳۶۰,۰۰۰
۸۳,۰۰۰,۰۰۰
  رانا LX
۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰
  دانگ فنگ H۳۰ Cross (تیپ ۱)
۷۶,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰
  دانگ فنگ H۳۰ Cross (تیپ ۲)
۱۳۵,۵۰۰,۰۰۰
۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰
  دانگ فنگ S۳۰
۷۹,۹۰۰,۰۰۰
۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰
  رنو تندر پیکاپ
-
۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰
  رنو تندر E۲
-
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  رنو تندر پلاس دنده‌ای
-
۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰
  رنو تندر پلاس اتوماتیک
۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰
  هایما اس ۵ توربو ( S۵ )
۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰
۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰
  هایما اس ۷ توربو ( S۷ )
۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰
  پیکاپ دوکابین فوتون
-
۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰
  رنو کپچر
-
۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰
  سوزوکی ویتارا
سایپا
قیمت نمایندگی قیمت بازار نام خودرو
۳۶,۱۰۰,۰۰۰
۵۱,۰۰۰,۰۰۰
  سایپا ۱۱۱ (سفید)
-
۵۱,۵۰۰,۰۰۰
  سایپا ۱۱۱ (تنوع رنگ)
۳۷,۳۸۱,۰۰۰
۴۶,۵۰۰,۰۰۰
  سایپا ۱۳۱ (سفید)
۳۷,۶۴۱,۰۰۰
۴۶,۷۰۰,۰۰۰
  سایپا ۱۳۱ (تنوع رنگ)
-
۴۹,۵۰۰,۰۰۰
  سایپا ۱۳۲ (سفید)
-
۴۹,۹۰۰,۰۰۰
  سایپا ۱۳۲ (تنوع رنگ)
۴۰,۲۱۳,۰۰۰
۴۵,۰۰۰,۰۰۰
  سایپا ۱۵۱
۴۲,۰۴۳,۰۰۰
۵۳,۰۰۰,۰۰۰
  تیبا (رنگ سفید)
۴۲,۰۴۳,۰۰۰
۵۳,۵۰۰,۰۰۰
  تیبا (تنوع رنگ)
۴۵,۵۴۳,۰۰۰
۵۷,۵۰۰,۰۰۰
  تیبا دوگانه‌سوز (سفید)
۴۵,۵۴۳,۰۰۰
۵۸,۰۰۰,۰۰۰
  تیبا دوگانه‌سوز (تنوع رنگ)
-
۵۸,۵۰۰,۰۰۰
  تیبا ۲ - رینگ فولادی (سفید)
-
۵۸,۹۰۰,۰۰۰
  تیبا ۲ - رینگ فولادی (تنوع رنگ)
-
۵۹,۲۰۰,۰۰۰
  تیبا ۲ - رینگ آلومینیومی (سفید)
-
۵۹,۷۰۰,۰۰۰
  تیبا ۲ - رینگ آلومینیومی (تنوع رنگ)
۵۳,۲۴۳,۰۰۰
۵۹,۵۰۰,۰۰۰
  ساینا (رینگ فولادی)
-
۶۰,۷۰۰,۰۰۰
  ساینا (رینگ آلومینومی)
۶۳,۱۵۵,۰۰۰
۸۲,۰۰۰,۰۰۰
  ساینا اتوماتیک
۵۹,۰۰۰,۰۰۰
۶۹,۰۰۰,۰۰۰
  کوییک دنده‌ای
۶۹,۰۰۰,۰۰۰
۹۳,۰۰۰,۰۰۰
  کوییک اتوماتیک
۶۷,۵۳۵,۰۰۰
۷۸,۰۰۰,۰۰۰
  وانت زامیاد
۶۹,۵۳۵,۰۰۰
۸۱,۵۰۰,۰۰۰
  وانت زامیاد گازسوز (ساده)
۷۳,۰۰۰,۰۰۰
۸۵,۰۰۰,۰۰۰
  وانت زامیاد گازسوز (آپشنال)
-
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
  آریو (دنده ای)
-
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰
  آریو (اتوماتیک)
۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰
  چانگان CS۳۵
-
۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  کیا سراتو ۱۶۰۰ - دنده ای (آپشنال)
۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
  کیا سراتو ۲۰۰۰ - اتوماتیک (آپشنال)
۲۳۸,۴۵۰,۰۰۰
۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
  سیتروئن C۳
۲۴۱,۹۵۰,۰۰۰
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
  سیتروئن C۳ (گرمکن صندلی)
پارس خودرو
قیمت نمایندگی قیمت بازار نام خودرو
۶۴,۲۰۰,۰۰۰
۹۱,۰۰۰,۰۰۰
  برلیانس H۲۲۰ دنده‌ای
۶۴,۵۰۰,۰۰۰
۹۲,۰۰۰,۰۰۰
  برلیانس H۲۳۰ دنده‌ای
۸۸,۴۰۰,۰۰۰
۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰
  برلیانس H۳۲۰ دنده‌ای ۱.۶
۱۰۲,۴۰۰,۰۰۰
۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰
  برلیانس H۳۲۰ اتوماتیک ۱.۶
۸۹,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  برلیانس H۳۳۰ دنده‌ای ۱.۶
۱۰۷,۴۰۰,۰۰۰
۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰
  برلیانس H۳۳۰ اتوماتیک ۱.۶
۱۱۵,۴۰۰,۰۰۰
۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰
  برلیانس کراس. اتوماتیک ۱.۶
-
۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰
  رنو تندر ۹۰
۸۴,۲۰۰,۰۰۰
۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰
  رنو پارس تندر
۹۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰
  رنو ساندرو - دنده‌ای
۱۱۰,۴۰۰,۰۰۰
۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰
  رنو ساندرو - اتوماتیک
۱۰۳,۱۰۰,۰۰۰
۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰
  رنو ساندرو استپ‌وی - دنده‌ای
۱۲۲,۷۰۰,۰۰۰
۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰
  رنو ساندرو استپ‌وی - اتوماتیک
۱۴۷,۷۰۰,۰۰۰
۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰
  پیکاپ دوکابین ریچ
کرمان موتور
قیمت نمایندگی قیمت بازار نام خودرو
-
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  لیفان X۵۰ - اتوماتیک
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
  لیفان X۶۰ - اتوماتیک
-
۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰
  لیفان ۸۲۰
-
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  جک J۴ اتوماتیک
۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰
  جک S۳ اتوماتیک
۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰
  جک S۵ اتوماتیک
-
۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
  هیوندای I۲۰
-
۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
  هیوندای اکسنت
۴۲۴,۵۰۰,۰۰۰
۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰
  هیوندای النترا ۲۰۱۸
-
۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰
  هیوندای سوناتا
-
۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  هیوندای توسان
-
۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  هیوندای سانتافه
۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
  هیوندای آزرا ۲۰۱۸
۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰
-
  هیوندای آزرا ۲۰۱۹
کارمانیا
قیمت نمایندگی قیمت بازار نام خودرو
۶۵,۷۰۰,۰۰۰
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰
  بی‌ وای دی F۳ - دنده‌ای
۱۳۶,۷۰۰,۰۰۰
۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰
  بی‌ وای دی S۶
-
-
  بی‌ وای دی S۷
گروه بهمن
قیمت نمایندگی قیمت بازار نام خودرو
۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰
  مزدا۳ تیپ ۴
۱۲۴,۳۰۰,۰۰۰
۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰
  بسترن B۳۰
۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۸۰,۰۰۰,۰۰۰
  وانت کارا - تک کابین
۵۷,۰۰۰,۰۰۰
۸۶,۰۰۰,۰۰۰
  وانت کارا - دو کابین
۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
  وانت کاپرا
۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰
  هاوال H۲
مدیران خودرو
قیمت نمایندگی قیمت بازار نام خودرو
۱۲۰,۳۰۰,۰۰۰
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰
  MVM ۳۱۵ هاچ‌بک مدل ۹۸
۱۴۸,۲۰۰,۰۰۰
۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰
  ام وی ام X۲۲ - دنده ای
۱۵۵,۱۰۰,۰۰۰
۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰
  ام وی ام X۲۲ - دنده ای (اسپورت) EX
۱۶۷,۹۰۰,۰۰۰
۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰
  ام وی ام X۲۲ - اتوماتیک
۱۷۴,۹۰۰,۰۰۰
۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
  ام وی ام X۲۲ - اتوماتیک (اسپورت) EX
۲۰۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰
  ام وی ام X۳۳
۱۵۴,۵۰۰,۰۰۰
۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰
  چری آریزو ۵ (دنده‌ای)
۲۱۱,۶۰۰,۰۰۰
۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰
  چری آریزو ۵ (Turbo)
۳۱۹,۲۰۰,۰۰۰
۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰
  چری آریزو ۶ (Turbo)
۲۳۲,۹۰۰,۰۰۰
۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
  چری تیگو ۵ آپشنال (IL)
۲۴۴,۶۰۰,۰۰۰
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
  چری تیگو ۵ آپشنال (IE)
۳۳۷,۶۰۰,۰۰۰
۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰
  چری تیگو ۷ (Excellent)
۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰
  چری تیگو ۷ (IE)
ام‌جی و جیلی
قیمت نمایندگی قیمت بازار نام خودرو
۶۳,۸۰۰,۰۰۰
۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰
  ام‌جی ۳۶۰ دنده‌ای
۸۸,۸۰۰,۰۰۰
۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰
  ام‌جی ۳۶۰ اتوماتیک . توربو
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰
  جیلی GC۶ اتوماتیک / نیوفیس
عظیم خودرو
قیمت نمایندگی قیمت بازار نام خودرو
۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰
  فوتون ساوانا
۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰
۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰
  هن تنگ X۵
۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰
۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  هن تنگ X۷
آمیکو
قیمت نمایندگی قیمت بازار نام خودرو
۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰
  وانت تک کابین آراز تک دف
۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰
  وانت تک کابین آراز تک دف با قفل دیفرانسیل
۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
  وانت تک کابین آراز دو دف با قفل دیفرانسیل
۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
  وانت دو کابین آسنا
ریگان خودرو
قیمت نمایندگی قیمت بازار نام خودرو
-
۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
  کوپا (Exclusive)
-
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
  کوپا (Royal)
-
۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰
  کوپا (Flagship)
//