قیمت روز کامیون ها

آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۸/۰۳/۰۵

قیمت انواع کامیون
قیمت نمایندگی قیمت بازار نام خودرو
-
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
  کامیون ایویکو - يوروكارگو
۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰
  کشنده ایویکو - استراليس
۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰
  کامیون ایسوزو ۱۸ تن
۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰
۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  کمپرسی ایسوزو ۱۸ تن
۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰
-
  کامیون ایسوزو ۲۶ تن
۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰
-
  کمپرسی ایسوزو ۲۶ تن
۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰
-
  کامیون کشنده فاو J۶ - تک محور
۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰
-
  کامیون کشنده فاو J۶ - جفت محور
۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰
  کامیون کمپرسی فاو
-
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
  کامیون کشنده البرز تک - تیپ ۲
-
۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰
  کامیون کشنده البرز جفت - تیپ ۳
۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰
  کامیون کشنده اسکانیا - G۴۰۰
-
۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
  کامیون کشنده اسکانیا - G۴۱۰
-
۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰
  کامیون کشنده اسکانیا - G۴۴۰
-
-
  کامیون کشنده اسکانیا - G۴۶۰
-
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
  کشنده کاوه - تک محور ۴۲۰ KT
۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰
  کشنده کاوه اتوماتیک - تک محور ۴۸۰
۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰
-
  کشنده دنیز
۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
  کشنده فوتون
۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰
  آریا . كمپرسي LK۱۹۲۴
۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
  کشنده آمیکو - تک محور
۱۸۹,۹۴۰,۰۰۰
-
  کشنده کاویان K۳۷۵T
۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰
-
  کشنده JAC گالوپ . تک محور
۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰
۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰
  کامیون بنز ۱۹۲۴ - تک محور باری
۲۷۱,۱۰۰,۰۰۰
۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰
  کامیون بنز ۱۹۲۴ - تک محور کمپرسی با اتاق بار
۲۶۸,۹۰۰,۰۰۰
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
  کامیون بنز ۱۹۲۴ - تک محور کمپرسی
۳۵۶,۳۰۰,۰۰۰
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
  کامیون بنز ۲۶۲۴ - جفت محور باری
۳۵۹,۱۰۰,۰۰۰
۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  کامیون بنز ۲۶۲۴ - جفت محور کمپرسی
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
-
  بنز اکسور ۱۸۴۳
۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰
-
  كاميون ولوو FM كشنده ۲×۴
۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰
۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
  كاميون ولوو FM۴۶۰ ۶x۴ باری
۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰
  كاميون FMX ۴۶۰ كمپرسی ۶x۴
۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰
  کامیون کشنده ولوو FH ۴۶۰
-
-
  کامیون کشنده ولوو FH ۴۸۰
۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰
۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
  کامیون کشنده ولوو FH ۵۰۰
۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰
-
  کامیون کشنده رنو پریمیوم ۴۶۰
-
-
  کامیون رنو کراکس ۴۴۰ (۴×۶)
-
-
  کامیون پریمیوم ۳۸۰ باری (۲×۶)
-
-
  کامیون کشنده رنو لندر
۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰
-
  کامیون کشنده سی اند سی ۴۶۰ اتوماتیک
۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰
-
  کامیون کشنده سی اند سی ۴۸۰ اتوماتیک
۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰
-
  کامیون کشنده ماز بنز ۴۴۰ تک محور
۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰
-
  کامیون کشنده ماز بنز ۴۴۰ جفت محور
۱۸۶,۲۰۰,۰۰۰
-
  كاميون دانگ فنگ R۲۷۰ تك محور باري ۲*۴
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-
  كاميون دانگ فنگ جفت محور کشنده ۴*۶ - T۳۷۵
۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰
-
  كاميون دانگ فنگ جفت محور کشنده ۲*۴ - T۳۷۵
۱۷۲,۴۹۰,۰۰۰
-
  كاميون دانگ فنگ كمپرسي تك محور
۲۲۴,۵۰۰,۰۰۰
-
  كاميون دانگ فنگ كمپرسي ۴*۶ D۳۷۵
۲۵۵,۳۷۰,۰۰۰
-
  كاميون دانگ فنگ كمپرسي ۴*۸ D۳۷۵
۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰
-
  کشنده داف XF ۱۰۵
قیمت انواع کامیونت
قیمت نمایندگی قیمت بازار نام خودرو
۱۰۴,۵۰۰,۰۰۰
-
  پرسيکا ۶ تن کمپرسی
۱۰۳,۹۰۰,۰۰۰
-
  پرسيکا ۶ تن باری
۱۰۷,۸۰۰,۰۰۰
-
  پرسيکا ۸ تن باری
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
  کامیونت هیوندای - ۶ تن
-
۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
  کامیونت هیوندای - ۸ تن
۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰
  کامیونت فاو تایگروی - ۶ تن
۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰
  کامیونت فاو تایگروی - ۸ تن
۹۸,۳۰۰,۰۰۰
-
  کامیونت آرنا
-
۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
  کامیونت جک - ۵.۶ تن
۱۰۹,۴۰۰,۰۰۰
۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
  کامیونت جک - ۶ تن
۱۱۴,۸۰۰,۰۰۰
۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰
  کامیونت جک - ۸ تن
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
  ایسوزو ۵ تن بدون کاربری
۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰
۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰
  کامیونت ایسوزو (۶ تن)
۱۴۷,۵۰۰,۰۰۰
۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰
  کامیونت ایسوزو کمپرسی (۶ تن)
۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰
  کامیونت ایسوزو (۸.۴ تن)
-
۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰
  کامیونت ایسوزو کمپرسی (۸.۴ تن)
۸۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰
  کامیونت الوند - ۶ تن
-
۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
  کامیونت الوند - ۸ تن
-
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  کامیونت ۵.۲ آمیکو - M۵.۲
-
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
  کامیونت ۶ آمیکو - EM۶
۷۸,۵۴۰,۰۰۰
۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰
  کامیونت کاویان ۶ تن
-
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
  فوتون ۵.۴ تن
۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
  فوتون ۶.۵ تن
۱۲۳,۱۰۰,۰۰۰
۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰
  فوتون ۶.۵ تن . خوابدار
۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
  فوتون ۸.۵ تن
//