قیمت روز کامیون ها

آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۸/۰۶/۳۰

قیمت انواع کامیون
قیمت نمایندگی قیمت بازار نام خودرو
-
-
  کامیون ایویکو - يوروكارگو
-
-
  کشنده ایویکو - استراليس
-
-
  کامیون ایسوزو ۱۸ تن
-
-
  کمپرسی ایسوزو ۱۸ تن
-
-
  کامیون ایسوزو ۲۶ تن
-
-
  کمپرسی ایسوزو ۲۶ تن
-
-
  کامیون کشنده فاو J۶ - تک محور
-
-
  کامیون کشنده فاو J۶ - جفت محور
-
-
  کامیون کمپرسی فاو
-
-
  کامیون کشنده البرز تک - تیپ ۲
-
-
  کامیون کشنده البرز جفت - تیپ ۳
-
-
  کامیون کشنده اسکانیا - G۴۰۰
-
-
  کامیون کشنده اسکانیا - G۴۱۰
-
-
  کامیون کشنده اسکانیا - G۴۴۰
-
-
  کامیون کشنده اسکانیا - G۴۶۰
-
-
  کشنده کاوه - تک محور ۴۲۰ KT
-
-
  کشنده کاوه اتوماتیک - تک محور ۴۸۰
-
-
  کشنده دنیز
۸۲۰,۹۶۰,۰۰۰
۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰
  کشنده فوتون
-
-
  آریا . كمپرسي LK۱۹۲۴
۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰
  کشنده آمیکو - تک محور
-
-
  کشنده کاویان K۳۷۵T
-
-
  کشنده JAC گالوپ . تک محور
۶۴۱,۱۴۰,۰۰۰
۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  کامیون بنز ۱۹۲۴ - تک محور باری
۶۴۵,۲۱۰,۰۰۰
-
  کامیون بنز ۱۹۲۴ - تک محور کمپرسی
-
-
  کامیون بنز ۱۹۲۴ - تک محور کمپرسی با اتاق بار
-
-
  کامیون بنز ۲۶۲۴ - جفت محور باری
۸۵۴,۹۰۰,۰۰۰
۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
  کامیون بنز ۲۶۲۴ - جفت محور کمپرسی
-
-
  بنز اکسور ۱۸۴۳
-
-
  كاميون ولوو FM كشنده ۲×۴
-
-
  كاميون ولوو FM۴۶۰ ۶x۴ باری
-
-
  كاميون FMX ۴۶۰ كمپرسی ۶x۴
-
-
  کامیون کشنده ولوو FH ۴۶۰
-
-
  کامیون کشنده ولوو FH ۴۸۰
-
-
  کامیون کشنده ولوو FH ۵۰۰
-
-
  کامیون کشنده رنو لندر
-
-
  کامیون کشنده رنو پریمیوم ۴۶۰
-
-
  کامیون رنو کراکس ۴۴۰ (۴×۶)
-
-
  کامیون پریمیوم ۳۸۰ باری (۲×۶)
-
-
  کامیون کشنده سی اند سی ۴۶۰ اتوماتیک
-
-
  کامیون کشنده سی اند سی ۴۸۰ اتوماتیک
-
-
  کامیون کشنده ماز بنز ۴۴۰ تک محور
-
-
  کامیون کشنده ماز بنز ۴۴۰ جفت محور
-
-
  كاميون دانگ فنگ R۲۷۰ تك محور باري ۲*۴
-
-
  كاميون دانگ فنگ جفت محور کشنده ۴*۶ - T۳۷۵
-
-
  كاميون دانگ فنگ جفت محور کشنده ۲*۴ - T۳۷۵
-
-
  كاميون دانگ فنگ كمپرسي تك محور
-
-
  كاميون دانگ فنگ كمپرسي ۴*۶ D۳۷۵
-
-
  كاميون دانگ فنگ كمپرسي ۴*۸ D۳۷۵
-
-
  کشنده داف XF ۱۰۵
قیمت انواع کامیونت
قیمت نمایندگی قیمت بازار نام خودرو
-
-
  پرسيکا ۶ تن کمپرسی
-
-
  پرسيکا ۶ تن باری
-
-
  پرسيکا ۸ تن باری
۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰
-
  کامیونت هیوندای - ۶ تن
۳۶۷,۷۰۰,۰۰۰
-
  کامیونت هیوندای - ۸ تن
-
-
  کامیونت فاو تایگروی - ۶ تن
-
-
  کامیونت فاو تایگروی - ۸ تن
-
-
  کامیونت آرنا
-
-
  کامیونت جک - ۵.۶ تن
-
-
  کامیونت جک - ۶ تن
-
-
  کامیونت جک - ۸ تن
-
-
  ایسوزو ۵ تن بدون کاربری
۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰
-
  کامیونت ایسوزو (۶ تن)
۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰
-
  کامیونت ایسوزو کمپرسی (۶ تن)
-
-
  کامیونت ایسوزو (۸.۴ تن)
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
-
  کامیونت ایسوزو کمپرسی (۸.۴ تن)
-
-
  کامیونت الوند - ۶ تن
-
۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
  کامیونت الوند - ۸ تن
-
-
  کامیونت ۵.۲ آمیکو - M۵.۲
-
-
  کامیونت ۶ آمیکو - EM۶
-
-
  کامیونت کاویان ۶ تن
-
-
  فوتون ۵.۴ تن
-
-
  فوتون ۶.۵ تن
-
-
  فوتون ۶.۵ تن . خوابدار
-
-
  فوتون ۸.۵ تن
//