قیمت روز لاستیک خودرو

آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۸/۰۳/۰۵

لاستیک خودرو گروه : پژو 206 . پژو 405. پژو پارس . رانا . روآ
قیمت (تومان) کارکرد مفید (کیلومتر) سایز جزئیات مدل لاستیک
۱,۲۰۰,۰۰۰
۸۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۴
ساخت اندونزی
  بریجستون
-
۷۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۴
ساخت کره
  لوفن
-
۷۰.۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۴
ساخت کره
  لوفن
-
۶۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۴
سايز فابریک
  لینگ لانگ
-
۶۰.۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۴
سايز پهن
  لینگ لانگ
-
۸۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۴
ساخت ژاپن
  فالکن
-
۷۰.۰۰۰
۱۹۵.۶۰.۱۴
ساخت تایلند
  فالکن
۱,۳۰۰,۰۰۰
۸۰.۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۴
---
  فالکن
۹۴۰,۰۰۰
۷۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۴
ساخت ویتنام
  کومهو
۱,۰۰۰,۰۰۰
۸۰.۰۰۰
۱۹۵.۶۰.۱۴
ساخت کره
  کومهو
۱,۲۰۰,۰۰۰
۸۰.۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۴
ساخت کره
  کومهو
-
۶۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۴
---
  نکسن
۱,۰۵۰,۰۰۰
۷۰.۰۰۰
۱۹۵.۶۰.۱۴
ساخت کره
  نکسن
۱,۲۵۰,۰۰۰
۷۰.۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۴
ساخت کره
  نکسن
-

۱۸۵.۶۵.۱۴
ساخت انگلیس
  میشلن
-
۹۰۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۴
ساخت فرانسه
  میشلن
-
۹۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۴
ساخت آلمان
  میشلن
-
۹۰.۰۰۰
۱۹۵.۶۰.۱۴
ساخت ژاپن
  میشلن
-
۷۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۴
ساخت کره
  هانکوک
-
۸۰.۰۰۰
۱۹۵.۶۰.۱۴
ساخت کره
  هانکوک
۱,۷۰۰,۰۰۰
۹۰.۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۴
---
  هانکوک
۸۵۰,۰۰۰
۷۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۴
ساخت کره
  رودستون
۱,۰۵۰,۰۰۰
۸۰.۰۰۰
۱۹۵.۶۰.۱۴
ساخت کره
  رودستون
۱,۱۰۰,۰۰۰
۷۰.۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۴
ساخت کره
  رودستون
-
۷۰.۰۰۰
۲۰۵.۶۵.۱۴
ساخت کره
  رودستون
-
۸۰.۰۰۰
۲۱۵.۶۰.۱۴
سایز پهن پژو ۴۰۵
  رودستون
۴۶۰,۰۰۰
۷۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۴
---
  بارز
۷۴۰,۰۰۰
۷۰.۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۴
---
  بارز
۴۷۰,۰۰۰
۶۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۴
سایز فابریک
  کویر تایر
۷۵۰,۰۰۰
۶۰.۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۴
---
  کویر تایر
۴۶۰,۰۰۰
۶۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۴
---
  ایران تایر
۷۳۰,۰۰۰
۶۰.۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۴
گل آرمیتا
  ایران تایر
۵۰۰,۰۰۰
۶۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۴
---
  یزد تایر
۷۷۰,۰۰۰
۶۰.۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۴
---
  یزد تایر
-
۶۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۴
---
  گود یر
۴۸۰,۰۰۰
۷۰۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۴
سایز فابریک
  دنا
-
۷۰.۰۰۰
۲۰۵.۵۵.۱۴
سایز پهن
  دنا
-
۵۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۰.۱۴
سایز فابریک
  گلدستون
۹۵۰,۰۰۰
۸۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۴
سایز فابریک
  لوسینی
۱,۱۵۰,۰۰۰
۸۰.۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۴
سایز پهن پژو
  لوسینی
۱,۰۰۰,۰۰۰
۹۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۴
ساخت ژاپن
  دنلوپ
-
۶۰.۰۰۰
۱۹۵.۶۰.۱۴
ساخت اندونزی
  دنلوپ
۱,۳۰۰,۰۰۰
۹۰.۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۴
ساخت ژاپن
  دنلوپ
-
۷۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۴
سایز فابریک
  سومیتومو
-
۷۰.۰۰۰
۱۹۵.۶۰.۱۴
---
  سومیتومو
۱,۲۳۰,۰۰۰
۹۰.۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۴
ساخت ژاپن
  سومیتومو
-
۹۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۴
ساخت ژاپن
  یوکوهاما
-
۷۰.۰۰۰
۱۹۵.۶۰.۱۴
ساخت ژاپن
  یوکوهاما
-
۹۰.۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۴
ساخت ژاپن
  یوکوهاما
-
۸۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۴
ساخت کره جنوبی
  مارشال
-
۷۰.۰۰۰
۱۹۵.۶۰.۱۴
ساخت کره
  مارشال
-
۷۰.۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۴
سایز پهن
  مارشال
-
۶۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۴
ساخت چین
  سایلون
-
۷۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۴
ساخت تایلند
  مکسس
-
۷۰.۰۰۰
۱۹۵.۶۰.۱۴
چهارفصل
  مکسس
-
۷۰.۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۴
سایز پهن
  مکسس
۸۰۰,۰۰۰
۶۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۴
ساخت چین
  تری انگل
-
۷۰.۰۰۰
۱۹۵.۶۰.۱۴
ساخت چین
  تری انگل
-
۷۰.۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۴
ساخت چین
  تری انگل
-
۹۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۴
ساخت ژاپن
  تویو
-
۷۰.۰۰۰
۱۹۵.۶۵.۱۴
ساخت ژاپن
  تویو
-
۸۰.۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۴
ساخت ژاپن
  تویو
۸۷۰,۰۰۰
۷۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۴
ساخت تایوان
  سونار
-
۷۰.۰۰۰
۱۹۵.۶۰.۱۴
ساخت تایوان
  سونار
۱,۰۵۰,۰۰۰
۷۰.۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۴
ساخت تایوان
  سونار
۸۹۰,۰۰۰
۶۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۴
ساخت اندونزی
  آچیلس
۱,۱۳۰,۰۰۰
۸۰.۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۴
ساخت اندونزی
  آچیلس
-
۷۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۴
ساخت تایلند
  پرسا
۱,۱۷۰,۰۰۰
۶۰.۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۴
ساخت تایلند
  پرسا
-
۶۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۴
ساخت صربستان
  تیگار
-
۶۰.۰۰۰
۱۹۵.۶۰.۱۴
ساخت صربستان
  تیگار
۹۵۰,۰۰۰
۷۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۴
ساخت اندونزی
  اکسلرا
۱,۱۵۰,۰۰۰
۷۰.۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۴
ساخت اندونزی
  اکسلرا
-
۷۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۴
ساخت تایوان
  نانکن
-
۷۰.۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۴
ساخت تایوان
  نانکن
-
۷۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۴
ساخت اندونزی
  جی تی
-
۷۰.۰۰۰
۱۹۵.۶۰.۱۴
ساخت اندونزی
  جی تی
۱,۰۴۰,۰۰۰
۷۰.۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۴
ساخت اندونزی
  جی تی
-
۷۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۰.۱۴
ساخت چین
  بلک لاین
-
۷۰.۰۰۰
۱۹۵.۶۵.۱۴
ساخت چین
  بلک لاین
-
۷۰.۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۴
ساخت چین
  بلک لاین
-
۷۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۴
مدل Atracta
  لاسا
-
۷۰.۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۴
مدل Greenways
  لاسا
لاستیک خودرو گروه : زانتیا . سمند . تندر 90 . دنا . پارس LX
قیمت (تومان) کارکرد مفید (کیلومتر) سایز جزئیات مدل لاستیک
-
۸۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۵
ساخت ترکیه
  پیرلی
-
۷۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۵
ساخت کره
  لوفن
-
۷۰.۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۵
ساخت کره
  لوفن
-
۶۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۵
karena
  ایران تایر
-
۵۰.۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۵
سایز پهن
  ایران تایر
-
۴۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۰.۱۵
GS۲۰۰۰
  گلدستون
۵۲۰,۰۰۰
۶۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۵
سایز فابریک
  بارز
-
۷۰.۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۵
سایز پهن
  بارز
۵۲۰,۰۰۰
۶۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۵
---
  یزد تایر
-
۵۰.۰۰۰
۱۹۵.۶۵.۱۵
---
  یزد تایر
۸۳۰,۰۰۰
۶۰.۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۵
---
  یزد تایر
۵۰۰,۰۰۰
۶۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۵
---
  کویر تایر
-
۶۰.۰۰۰
۱۹۵.۶۰.۱۵
سایز پهن سمند
  کویر تایر
۷۶۰,۰۰۰
۶۰.۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۵
---
  کویر تایر
-
۸۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۵
ساخت کره
  هانکوک
-
۸۰.۰۰۰
۱۹۵.۶۵.۱۵
ساخت کره
  هانکوک
۱,۸۰۰,۰۰۰
۸۰.۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۵
ساخت کره
  هانکوک
۹۲۰,۰۰۰
۸۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۵
ساخت تایوان
  لوسینی
۱,۰۶۰,۰۰۰
۹۰.۰۰۰
۱۹۵.۶۵.۱۵
ساخت تایوان
  لوسینی
۱,۲۰۰,۰۰۰
۷۰.۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۵
سایز پهن
  لوسینی
-
۷۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۵
ساخت اندونزی
  بریجستون
-
۸۰.۰۰۰
۲۰۵.۶۵.۱۵
ساخت تایلند
  بریجستون
۱,۱۸۰,۰۰۰
۸۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۵
ساخت کره
  رودستون
۱,۲۵۰,۰۰۰
۷۰.۰۰۰
۱۹۵.۶۰.۱۵
N۵۰۰۰
  رودستون
۱,۳۵۰,۰۰۰
۹۰.۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۵
ساخت کره
  رودستون
-
۷۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۵
ساخت اندونزی
  کورسا
-
۷۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۵
ساخت هند
  آپولو
-
۷۰.۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۵
ساخت هند
  آپولو
۱,۲۵۰,۰۰۰
۸۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۵
ساخت کره
  کومهو
-
۷۰.۰۰۰
۱۹۵.۶۵.۱۵
ساخت کره
  کومهو
۱,۴۲۰,۰۰۰
۸۰.۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۵
ساخت کره
  کومهو
-
۶۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۰.۱۵
ساخت کره
  نکسن
۱,۱۶۰,۰۰۰
۷۰.۰۰۰
۱۹۵.۶۰.۱۵
---
  نکسن
-
۷۰.۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۵
ساخت کره
  نکسن
-
۹۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۵
سایز فابریک
  فالکن
-
۸۰.۰۰۰
۱۹۵.۶۰.۱۵
---
  فالکن
۱,۴۰۰,۰۰۰
۹۰.۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۵
ساخت ژاپن
  فالکن
۱,۴۰۰,۰۰۰
۸۰.۰۰۰
۲۰۵.۶۵.۱۵
ساخت ژاپن
  فالکن
-
۹۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۵
سایز فابریک
  دنلوپ
-
۷۰.۰۰۰
۱۹۵.۶۵.۱۵
سایز پهن سمند
  دنلوپ
۱,۵۰۰,۰۰۰
۹۰.۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۵
سایز پهن
  دنلوپ
-
۷۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۵
ساخت چین
  سایلون
-
۷۰.۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۵
ساخت چین
  سایلون
-
۷۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۵
ساخت تایلند
  مکسس
-
۷۰.۰۰۰
۱۹۵.۵۵.۱۵
ساخت تایوان
  مکسس
-
۷۰.۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۵
ساخت تایلند
  مکسس
-
۷۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۵
---
  لاسا
-
۷۰.۰۰۰
۱۹۵.۵۵.۱۵
---
  لاسا
-
۷۰.۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۵
ساخت ترکیه
  لاسا
۱,۷۵۰,۰۰۰
۹۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۵
ساخت آلمان
  میشلن
-
۹۰.۰۰۰
۱۹۵.۶۰.۱۵
ساخت انگلیس
  میشلن
۲,۰۰۰,۰۰۰
۹۰.۰۰۰
۲۰۵.۶۵.۱۵
ساخت فرانسه
  میشلن
-
۸۰.۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۵
ساخت آلمان
  گودیر
۱,۰۵۰,۰۰۰
۷۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۵
ساخت ژاپن
  سومیتومو
۱,۲۵۰,۰۰۰
۶۰.۰۰۰
۱۹۵.۶۰.۱۵
---
  سومیتومو
۱,۳۰۰,۰۰۰
۶۰.۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۵
---
  سومیتومو
-
۶۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۵
ساخت چین
  تری انگل
-
۷۰.۰۰۰
۱۹۵.۶۵.۱۵
ساخت چین
  تری انگل
-
۷۰.۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۵
ساخت چین
  تری انگل
-
۷۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۵
---
  نانکن
-
۷۰.۰۰۰
۱۹۵.۶۰.۱۵
---
  نانکن
-
۷۰.۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۵
---
  نانکن
-
۶۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۵
ساخت چین
  لینگ لانگ
-
۷۰.۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۵
سایز پهن
  لینگ لانگ
-
۷۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۵
ساخت کره
  مارشال
-
۷۰.۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۵
سایز پهن سمند
  مارشال
-
۹۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۵
ساخت ژاپن
  تویو
-
۹۰.۰۰۰
۱۹۵.۶۵.۱۵
ساخت ژاپن
  تویو
-
۷۰.۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۵
ساخت کره
  تویو
-
۷۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۵
ساخت صربستان
  تیگار
-
۷۰.۰۰۰
۱۹۵.۶۰.۱۵
ساخت صربستان
  تیگار
-
۷۰.۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۵
ساخت صربستان
  تیگار
۹۲۰,۰۰۰
۷۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۵
ساخت اندونزی
  آچیلس
۱,۲۱۰,۰۰۰
۸۰.۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۵
ساخت اندونزی
  آچیلس
۹۶۰,۰۰۰
۸۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۵
ساخت تایوان
  سونار
-
۷۰.۰۰۰
۱۹۵.۵۵.۱۵
ساخت تایوان
  سونار
۱,۲۰۰,۰۰۰
۸۰.۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۵
ساخت تایوان
  سونار
-
۷۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۵
ساخت تایلند
  پرسا
-
۷۰.۰۰۰
۱۹۵.۶۵.۱۵
ساخت تایلند
  پرسا
-
۷۰.۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۵
ساخت تایلند
  پرسا
-
۹۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۵
ساخت ژاپن
  یوکوهاما
-
۹۰.۰۰۰
۱۹۵.۶۵.۱۵
ساخت ژاپن
  یوکوهاما
-
۹۰.۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۵
ساخت ژاپن
  یوکوهاما
۹۴۰,۰۰۰
۹۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۵
ساخت اندونزی
  اکسلرا
-
۹۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۵
ساخت اندونزی
  جی تی
-
۷۰.۰۰۰
۱۹۵.۵۵.۱۵
ساخت اندونزی
  جی تی
-
۸۰.۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۵
ساخت اندونزی
  جی تی
-
۷۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۵
ساخت چین
  بلک لاین
-
۷۰.۰۰۰
۱۹۵.۶۰.۱۵
ساخت چین
  بلک لاین
-
۷۰.۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۵
ساخت چین
  بلک لاین
لاستیک خودرو گروه : MVM 110 . پراید . ماتیز
قیمت (تومان) کارکرد مفید (کیلومتر) سایز جزئیات مدل لاستیک
-
۷۰.۰۰۰
۱۶۵.۶۵.۱۳
ساخت چین
  تری انگل
۶۶۰,۰۰۰
۶۰.۰۰۰
۱۷۵.۶۰.۱۳
ساخت چین
  تری انگل
۴۶۰,۰۰۰
۵۰.۰۰۰
۱۶۵.۶۵.۱۳
سایز فابریک
  ایران تایر
۴۸۰,۰۰۰
۵۰.۰۰۰
۱۷۵.۶۰.۱۳
سارینا
  ایران تایر
-
۵۰.۰۰۰
۱۶۵.۶۵.۱۳
سایز فابریک
  گلدستون
-
۵۰.۰۰۰
۱۷۵.۶۰.۱۳
سایز پهن
  گلدستون
-
۶۰.۰۰۰
۱۶۵.۶۵.۱۳
سایز فابریک
  دنا
-
۶۰.۰۰۰
۱۷۵.۶۰.۱۳
سایز پهن
  دنا
۴۵۰,۰۰۰
۵۰.۰۰۰
۱۶۵.۶۵.۱۳
سایز فابریک
  بارز
۵۲۰,۰۰۰
۶۰.۰۰۰
۱۷۵.۶۰.۱۳
سایز پهن
  بارز
۴۷۰,۰۰۰
۶۰.۰۰۰
۱۶۵.۶۵.۱۳
---
  کویر تایر
۵۰۰,۰۰۰
۶۰.۰۰۰
۱۷۵.۶۰.۱۳
---
  کویر تایر
۴۸۰,۰۰۰
۶۰.۰۰۰
۱۶۵.۶۵.۱۳
---
  یزد تایر
۵۱۰,۰۰۰
۶۰.۰۰۰
۱۷۵.۶۰.۱۳
---
  یزد تایر
۵۹۰,۰۰۰
۷۰.۰۰۰
۱۶۵.۶۵.۱۳
گل جهت دار
  آچیلس
۶۳۰,۰۰۰
۷۰.۰۰۰
۱۷۵.۶۰.۱۳
سایز پهن
  آچیلس
۶۰۰,۰۰۰
۶۰.۰۰۰
۱۶۵.۶۵.۱۳
چین
  جی تی
۶۳۰,۰۰۰
۷۰.۰۰۰
۱۷۵.۶۰.۱۳
سایز پهن
  جی تی
-
۵۰.۰۰۰
۱۶۵.۶۵.۱۳

  اورنت
-
۵۰.۰۰۰
۱۷۵.۶۰.۱۳
---
  اورنت
۶۶۰,۰۰۰
۷۰.۰۰۰
۱۶۵.۶۵.۱۳
ساخت کره
  رودستون
۶۳۰,۰۰۰
۶۰.۰۰۰
۱۷۵.۶۰.۱۳
---
  رودستون
۷۱۰,۰۰۰
۸۰.۰۰۰
۱۶۵.۶۵.۱۳
ساخت تایلند
  فالکن
۷۶۰,۰۰۰
۷۰.۰۰۰
۱۷۵.۶۰.۱۳
ساخت ژاپن
  فالکن
-
۷۰.۰۰۰
۱۶۵.۶۵.۱۳
ساخت اندونزی
  کورسا
۶۶۰,۰۰۰
۸۰.۰۰۰
۱۶۵.۶۵.۱۳
ساخت کره
  کومهو
۶۹۰,۰۰۰
۶۰.۰۰۰
۱۷۵.۶۰.۱۳
ساخت ویتنام
  کومهو
-
۶۰.۰۰۰
۱۶۵.۶۵.۱۳
---
  گود یر
-
۶۰.۰۰۰
۱۶۵.۶۵.۱۳
ساخت چین
  لینگ لانگ
-
۶۰.۰۰۰
۱۷۵.۶۰.۱۳
ساخت چین
  لینگ لانگ
۶۰۰,۰۰۰
۶۰.۰۰۰
۱۶۵.۶۵.۱۳
ساخت تایوان
  سونار
۶۳۰,۰۰۰
۷۰.۰۰۰
۱۷۵.۶۰.۱۳
ساخت تایوان
  سونار
۷۴۰,۰۰۰
۶۰.۰۰۰
۱۶۵.۶۵.۱۳
سایز فابریک
  نکسن
۷۶۰,۰۰۰
۶۰.۰۰۰
۱۷۵.۶۰.۱۳
ساخت کره . گل کامپیوتری
  نکسن
-
۶۰.۰۰۰
۱۶۵.۶۵.۱۳
---
  هانکوک
-
۶۰.۰۰۰
۱۷۵.۶۰.۱۳
---
  هانکوک
-
۶۰.۰۰۰
۱۶۵.۶۵.۱۳
سایز فابریک
  مارشال
-
۷۰.۰۰۰
۱۷۵.۶۰.۱۳
ساخت کره
  مارشال
۸۵۰,۰۰۰
۷۰.۰۰۰
۱۷۵.۷۰.۱۳
ساخت ژاپن
  سومیتو
-
۵۰.۰۰۰
۱۶۵.۶۵.۱۳
ساخت چین
  سایلون
۶۷۰,۰۰۰
۵۰.۰۰۰
۱۶۵.۶۵.۱۳
ساخت تایلند
  پرسا
۷۰۰,۰۰۰
۷۰.۰۰۰
۱۷۵.۶۰.۱۳
ساخت تایلند
  پرسا
-
۶۰.۰۰۰
۱۶۵.۶۵.۱۳
ساخت چین
  پریمول
-
۷۰.۰۰۰
۱۶۵.۶۵.۱۳
ساخت تایلند
  مکسس
-
۷۰.۰۰۰
۱۷۵.۶۰.۱۳
ساخت تایوان
  مکسس
۶۴۰,۰۰۰
۶۰.۰۰۰
۱۷۵.۶۰.۱۳
سایز پهن
  لوسینی
-
۶۰.۰۰۰
۱۶۵.۶۵.۱۳
ساخت اندونزی
  دنلوپ
۷۷۰,۰۰۰
۸۰.۰۰۰
۱۷۵.۶۰.۱۳
ساخت ژاپن
  دنلوپ
-
۷۰.۰۰۰
۱۶۵.۶۵.۱۳
ساخت کره
  لوفن
-
۷۰.۰۰۰
۱۷۵.۶۰.۱۳
ساخت کره
  لوفن
-
۷۰.۰۰۰
۱۶۵.۶۵.۱۳
ساخت ژاپن
  تویو
-
۷۰.۰۰۰
۱۷۵.۶۰.۱۳
ساخت ژاپن
  تویو
-
۹۰.۰۰۰
۱۷۵.۷۰.۱۳
ساخت فرانسه
  میشلن
-
۷۰.۰۰۰
۱۶۵.۶۵.۱۳
ساخت تایوان
  نانکن
-
۷۰.۰۰۰
۱۷۵.۶۰.۱۳
ساخت کره
  نانکن
-
۷۰.۰۰۰
۱۶۵.۶۵.۱۳
ساخت صربستان
  تیگار
-
۷۰.۰۰۰
۱۷۵.۷۰.۱۳
ساخت صربستان
  تیگار
-
۷۰.۰۰۰
۱۶۵.۶۵.۱۳
ساخت ترکیه
  لاسا
-
۷۰.۰۰۰
۱۷۵.۶۰.۱۳
ساخت ترکیه
  لاسا
-
۹۰.۰۰۰
۱۷۵.۶۰.۱۳
ساخت ژاپن
  یوکوهاما
۵۳۰,۰۰۰
۹۰.۰۰۰
۱۶۵.۶۵.۱۳
ساخت اندونزی
  اکسلرا
۶۱۰,۰۰۰
۹۰.۰۰۰
۱۷۵.۶۰.۱۳
ساخت اندونزی
  اکسلرا
-
۷۰.۰۰۰
۱۶۵.۶۵.۱۳
ساخت تایلند
  تاندر
-
۷۰.۰۰۰
۱۷۵.۶۰.۱۳
ساخت تایلند
  تاندر
-
۷۰.۰۰۰
۱۶۵.۶۵.۱۳
ساخت چین
  بلک لاین
-
۷۰.۰۰۰
۱۷۵.۶۰.۱۳
ساخت چین
  بلک لاین
//