قیمت روز لاستیک خودرو

آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۸/۰۶/۳۰

لاستیک خودرو گروه : پژو 206 . پژو 405. پژو پارس . رانا . روآ
قیمت (تومان) کارکرد مفید (کیلومتر) سایز جزئیات مدل لاستیک
-
۸۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۴
ساخت اندونزی
  بریجستون
-
۷۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۴
ساخت کره
  لوفن
-
۷۰.۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۴
ساخت کره
  لوفن
-
۶۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۴
سايز فابریک
  لینگ لانگ
-
۶۰.۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۴
سايز پهن
  لینگ لانگ
۱,۴۰۰,۰۰۰
۸۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۴
ساخت ژاپن
  فالکن
۱,۴۵۰,۰۰۰
۷۰.۰۰۰
۱۹۵.۶۰.۱۴
ساخت تایلند
  فالکن
۱,۵۰۰,۰۰۰
۸۰.۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۴
---
  فالکن
۱,۲۰۰,۰۰۰
۷۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۴
ساخت ویتنام
  کومهو
۱,۵۰۰,۰۰۰
۸۰.۰۰۰
۱۹۵.۶۰.۱۴
ساخت کره
  کومهو
۱,۶۰۰,۰۰۰
۸۰.۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۴
ساخت کره
  کومهو
-
۶۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۴
---
  نکسن
-
۷۰.۰۰۰
۱۹۵.۶۰.۱۴
ساخت کره
  نکسن
-
۷۰.۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۴
ساخت کره
  نکسن
-

۱۸۵.۶۵.۱۴
ساخت انگلیس
  میشلن
-
۹۰۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۴
ساخت فرانسه
  میشلن
-
۹۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۴
ساخت آلمان
  میشلن
-
۹۰.۰۰۰
۱۹۵.۶۰.۱۴
ساخت ژاپن
  میشلن
-
۷۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۴
ساخت کره
  هانکوک
-
۸۰.۰۰۰
۱۹۵.۶۰.۱۴
ساخت کره
  هانکوک
۱,۹۰۰,۰۰۰
۹۰.۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۴
---
  هانکوک
۱,۲۰۰,۰۰۰
۷۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۴
ساخت کره
  رودستون
۱,۳۵۰,۰۰۰
۸۰.۰۰۰
۱۹۵.۶۰.۱۴
ساخت کره
  رودستون
۱,۴۵۰,۰۰۰
۷۰.۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۴
ساخت کره
  رودستون
۱,۵۰۰,۰۰۰
۷۰.۰۰۰
۲۰۵.۶۵.۱۴
ساخت کره
  رودستون
-
۸۰.۰۰۰
۲۱۵.۶۰.۱۴
سایز پهن پژو ۴۰۵
  رودستون
۵۸۰,۰۰۰
۷۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۴
---
  بارز
۸۲۰,۰۰۰
۷۰.۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۴
---
  بارز
۵۹۰,۰۰۰
۶۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۴
سایز فابریک
  کویر تایر
۸۳۰,۰۰۰
۶۰.۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۴
---
  کویر تایر
-
۶۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۴
---
  ایران تایر
-
۶۰.۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۴
گل آرمیتا
  ایران تایر
۶۰۰,۰۰۰
۶۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۴
---
  یزد تایر
۸۹۰,۰۰۰
۶۰.۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۴
---
  یزد تایر
-
۶۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۴
---
  گود یر
-
۷۰۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۴
سایز فابریک
  دنا
-
۷۰.۰۰۰
۲۰۵.۵۵.۱۴
سایز پهن
  دنا
-
۵۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۰.۱۴
سایز فابریک
  گلدستون
-
۸۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۴
سایز فابریک
  لوسینی
-
۸۰.۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۴
سایز پهن پژو
  لوسینی
۱,۴۰۰,۰۰۰
۹۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۴
ساخت ژاپن
  دنلوپ
-
۶۰.۰۰۰
۱۹۵.۶۰.۱۴
ساخت اندونزی
  دنلوپ
۱,۶۰۰,۰۰۰
۹۰.۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۴
ساخت ژاپن
  دنلوپ
-
۷۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۴
سایز فابریک
  سومیتومو
-
۷۰.۰۰۰
۱۹۵.۶۰.۱۴
---
  سومیتومو
۱,۵۵۰,۰۰۰
۹۰.۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۴
ساخت ژاپن
  سومیتومو
-
۹۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۴
ساخت ژاپن
  یوکوهاما
-
۷۰.۰۰۰
۱۹۵.۶۰.۱۴
ساخت ژاپن
  یوکوهاما
-
۹۰.۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۴
ساخت ژاپن
  یوکوهاما
-
۸۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۴
ساخت کره جنوبی
  مارشال
-
۷۰.۰۰۰
۱۹۵.۶۰.۱۴
ساخت کره
  مارشال
-
۷۰.۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۴
سایز پهن
  مارشال
-
۶۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۴
ساخت چین
  سایلون
-
۷۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۴
ساخت تایلند
  مکسس
-
۷۰.۰۰۰
۱۹۵.۶۰.۱۴
چهارفصل
  مکسس
-
۷۰.۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۴
سایز پهن
  مکسس
-
۶۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۴
ساخت چین
  تری انگل
-
۷۰.۰۰۰
۱۹۵.۶۰.۱۴
ساخت چین
  تری انگل
-
۷۰.۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۴
ساخت چین
  تری انگل
-
۹۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۴
ساخت ژاپن
  تویو
-
۷۰.۰۰۰
۱۹۵.۶۵.۱۴
ساخت ژاپن
  تویو
-
۸۰.۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۴
ساخت ژاپن
  تویو
-
۷۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۴
ساخت تایوان
  سونار
-
۷۰.۰۰۰
۱۹۵.۶۰.۱۴
ساخت تایوان
  سونار
-
۷۰.۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۴
ساخت تایوان
  سونار
-
۶۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۴
ساخت اندونزی
  آچیلس
۱,۵۰۰,۰۰۰
۸۰.۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۴
ساخت اندونزی
  آچیلس
-
۷۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۴
ساخت تایلند
  پرسا
-
۶۰.۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۴
ساخت تایلند
  پرسا
-
۶۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۴
ساخت صربستان
  تیگار
-
۶۰.۰۰۰
۱۹۵.۶۰.۱۴
ساخت صربستان
  تیگار
-
۷۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۴
ساخت اندونزی
  اکسلرا
-
۷۰.۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۴
ساخت اندونزی
  اکسلرا
-
۷۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۴
ساخت تایوان
  نانکن
-
۷۰.۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۴
ساخت تایوان
  نانکن
-
۷۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۴
ساخت اندونزی
  جی تی
-
۷۰.۰۰۰
۱۹۵.۶۰.۱۴
ساخت اندونزی
  جی تی
-
۷۰.۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۴
ساخت اندونزی
  جی تی
۹۲۰,۰۰۰
۷۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۰.۱۴
ساخت چین
  بلک لاین
-
۷۰.۰۰۰
۱۹۵.۶۵.۱۴
ساخت چین
  بلک لاین
-
۷۰.۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۴
ساخت چین
  بلک لاین
-
۷۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۴
مدل Atracta
  لاسا
-
۷۰.۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۴
مدل Greenways
  لاسا
لاستیک خودرو گروه : زانتیا . سمند . تندر 90 . دنا . پارس LX
قیمت (تومان) کارکرد مفید (کیلومتر) سایز جزئیات مدل لاستیک
-
۸۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۵
ساخت ترکیه
  پیرلی
-
۷۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۵
ساخت کره
  لوفن
-
۷۰.۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۵
ساخت کره
  لوفن
-
۶۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۵
karena
  ایران تایر
-
۵۰.۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۵
سایز پهن
  ایران تایر
-
۴۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۰.۱۵
GS۲۰۰۰
  گلدستون
۶۵۰,۰۰۰
۶۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۵
سایز فابریک
  بارز
۸۸۰,۰۰۰
۷۰.۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۵
سایز پهن
  بارز
۵۹۰,۰۰۰
۶۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۵
---
  یزد تایر
-
۵۰.۰۰۰
۱۹۵.۶۵.۱۵
---
  یزد تایر
۹۳۰,۰۰۰
۶۰.۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۵
---
  یزد تایر
۵۷۰,۰۰۰
۶۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۵
---
  کویر تایر
۷۴۰,۰۰۰
۶۰.۰۰۰
۱۹۵.۶۰.۱۵
سایز پهن سمند
  کویر تایر
۸۵۰,۰۰۰
۶۰.۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۵
---
  کویر تایر
-
۸۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۵
ساخت کره
  هانکوک
-
۸۰.۰۰۰
۱۹۵.۶۵.۱۵
ساخت کره
  هانکوک
۲,۲۰۰,۰۰۰
۸۰.۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۵
ساخت کره
  هانکوک
-
۸۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۵
ساخت تایوان
  لوسینی
-
۹۰.۰۰۰
۱۹۵.۶۵.۱۵
ساخت تایوان
  لوسینی
-
۷۰.۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۵
سایز پهن
  لوسینی
۱,۳۰۰,۰۰۰
۷۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۵
ساخت اندونزی
  بریجستون
۱,۷۵۰,۰۰۰
۸۰.۰۰۰
۲۰۵.۶۵.۱۵
ساخت تایلند
  بریجستون
۱,۳۰۰,۰۰۰
۸۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۵
ساخت کره
  رودستون
۱,۴۵۰,۰۰۰
۷۰.۰۰۰
۱۹۵.۶۰.۱۵
N۵۰۰۰
  رودستون
۱,۶۵۰,۰۰۰
۹۰.۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۵
ساخت کره
  رودستون
-
۷۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۵
ساخت اندونزی
  کورسا
-
۷۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۵
ساخت هند
  آپولو
-
۷۰.۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۵
ساخت هند
  آپولو
۱,۶۰۰,۰۰۰
۸۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۵
ساخت کره
  کومهو
۱,۶۵۰,۰۰۰
۷۰.۰۰۰
۱۹۵.۶۵.۱۵
ساخت کره
  کومهو
۱,۸۵۰,۰۰۰
۸۰.۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۵
ساخت کره
  کومهو
-
۶۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۰.۱۵
ساخت کره
  نکسن
-
۷۰.۰۰۰
۱۹۵.۶۰.۱۵
---
  نکسن
-
۷۰.۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۵
ساخت کره
  نکسن
-
۹۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۵
سایز فابریک
  فالکن
-
۸۰.۰۰۰
۱۹۵.۶۰.۱۵
---
  فالکن
۱,۷۵۰,۰۰۰
۹۰.۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۵
ساخت ژاپن
  فالکن
۱,۸۰۰,۰۰۰
۸۰.۰۰۰
۲۰۵.۶۵.۱۵
ساخت ژاپن
  فالکن
-
۹۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۵
سایز فابریک
  دنلوپ
-
۷۰.۰۰۰
۱۹۵.۶۵.۱۵
سایز پهن سمند
  دنلوپ
۱,۹۵۰,۰۰۰
۹۰.۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۵
سایز پهن
  دنلوپ
-
۷۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۵
ساخت چین
  سایلون
-
۷۰.۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۵
ساخت چین
  سایلون
-
۷۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۵
ساخت تایلند
  مکسس
-
۷۰.۰۰۰
۱۹۵.۵۵.۱۵
ساخت تایوان
  مکسس
-
۷۰.۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۵
ساخت تایلند
  مکسس
-
۷۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۵
---
  لاسا
-
۷۰.۰۰۰
۱۹۵.۵۵.۱۵
---
  لاسا
-
۷۰.۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۵
ساخت ترکیه
  لاسا
۱,۷۵۰,۰۰۰
۹۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۵
ساخت آلمان
  میشلن
-
۹۰.۰۰۰
۱۹۵.۶۰.۱۵
ساخت انگلیس
  میشلن
۲,۳۵۰,۰۰۰
۹۰.۰۰۰
۲۰۵.۶۵.۱۵
ساخت فرانسه
  میشلن
-
۸۰.۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۵
ساخت آلمان
  گودیر
۱,۰۵۰,۰۰۰
۷۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۵
ساخت ژاپن
  سومیتومو
۱,۲۵۰,۰۰۰
۶۰.۰۰۰
۱۹۵.۶۰.۱۵
---
  سومیتومو
۱,۳۰۰,۰۰۰
۶۰.۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۵
---
  سومیتومو
-
۶۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۵
ساخت چین
  تری انگل
-
۷۰.۰۰۰
۱۹۵.۶۵.۱۵
ساخت چین
  تری انگل
-
۷۰.۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۵
ساخت چین
  تری انگل
-
۷۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۵
---
  نانکن
-
۷۰.۰۰۰
۱۹۵.۶۰.۱۵
---
  نانکن
-
۷۰.۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۵
---
  نانکن
-
۶۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۵
ساخت چین
  لینگ لانگ
-
۷۰.۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۵
سایز پهن
  لینگ لانگ
-
۷۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۵
ساخت کره
  مارشال
-
۷۰.۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۵
سایز پهن سمند
  مارشال
-
۹۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۵
ساخت ژاپن
  تویو
-
۹۰.۰۰۰
۱۹۵.۶۵.۱۵
ساخت ژاپن
  تویو
-
۷۰.۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۵
ساخت کره
  تویو
-
۷۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۵
ساخت صربستان
  تیگار
-
۷۰.۰۰۰
۱۹۵.۶۰.۱۵
ساخت صربستان
  تیگار
-
۷۰.۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۵
ساخت صربستان
  تیگار
۹۲۰,۰۰۰
۷۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۵
ساخت اندونزی
  آچیلس
۱,۲۱۰,۰۰۰
۸۰.۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۵
ساخت اندونزی
  آچیلس
۹۶۰,۰۰۰
۸۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۵
ساخت تایوان
  سونار
-
۷۰.۰۰۰
۱۹۵.۵۵.۱۵
ساخت تایوان
  سونار
۱,۲۰۰,۰۰۰
۸۰.۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۵
ساخت تایوان
  سونار
-
۷۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۵
ساخت تایلند
  پرسا
-
۷۰.۰۰۰
۱۹۵.۶۵.۱۵
ساخت تایلند
  پرسا
-
۷۰.۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۵
ساخت تایلند
  پرسا
-
۹۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۵
ساخت ژاپن
  یوکوهاما
-
۹۰.۰۰۰
۱۹۵.۶۵.۱۵
ساخت ژاپن
  یوکوهاما
-
۹۰.۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۵
ساخت ژاپن
  یوکوهاما
۹۴۰,۰۰۰
۹۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۵
ساخت اندونزی
  اکسلرا
-
۹۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۵
ساخت اندونزی
  جی تی
-
۷۰.۰۰۰
۱۹۵.۵۵.۱۵
ساخت اندونزی
  جی تی
-
۸۰.۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۵
ساخت اندونزی
  جی تی
۹۵۰,۰۰۰
۷۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۵
ساخت چین
  بلک لاین
-
۷۰.۰۰۰
۱۹۵.۶۰.۱۵
ساخت چین
  بلک لاین
-
۷۰.۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۵
ساخت چین
  بلک لاین
لاستیک خودرو گروه : MVM 110 . پراید . ماتیز
قیمت (تومان) کارکرد مفید (کیلومتر) سایز جزئیات مدل لاستیک
۶۲۰,۰۰۰
۷۰.۰۰۰
۱۶۵.۶۵.۱۳
ساخت چین
  تری انگل
۷۰۰,۰۰۰
۶۰.۰۰۰
۱۷۵.۶۰.۱۳
ساخت چین
  تری انگل
۴۶۰,۰۰۰
۵۰.۰۰۰
۱۶۵.۶۵.۱۳
سایز فابریک
  ایران تایر
۴۸۰,۰۰۰
۵۰.۰۰۰
۱۷۵.۶۰.۱۳
سارینا
  ایران تایر
-
۵۰.۰۰۰
۱۶۵.۶۵.۱۳
سایز فابریک
  گلدستون
-
۵۰.۰۰۰
۱۷۵.۶۰.۱۳
سایز پهن
  گلدستون
-
۶۰.۰۰۰
۱۶۵.۶۵.۱۳
سایز فابریک
  دنا
-
۶۰.۰۰۰
۱۷۵.۶۰.۱۳
سایز پهن
  دنا
۴۵۰,۰۰۰
۵۰.۰۰۰
۱۶۵.۶۵.۱۳
سایز فابریک
  بارز
۵۷۰,۰۰۰
۶۰.۰۰۰
۱۷۵.۶۰.۱۳
سایز پهن
  بارز
۴۷۰,۰۰۰
۶۰.۰۰۰
۱۶۵.۶۵.۱۳
---
  کویر تایر
۵۶۰,۰۰۰
۶۰.۰۰۰
۱۷۵.۶۰.۱۳
---
  کویر تایر
۴۸۰,۰۰۰
۶۰.۰۰۰
۱۶۵.۶۵.۱۳
---
  یزد تایر
۵۱۰,۰۰۰
۶۰.۰۰۰
۱۷۵.۶۰.۱۳
---
  یزد تایر
۷۹۰,۰۰۰
۷۰.۰۰۰
۱۶۵.۶۵.۱۳
گل جهت دار
  آچیلس
۶۳۰,۰۰۰
۷۰.۰۰۰
۱۷۵.۶۰.۱۳
سایز پهن
  آچیلس
۶۰۰,۰۰۰
۶۰.۰۰۰
۱۶۵.۶۵.۱۳
چین
  جی تی
۶۳۰,۰۰۰
۷۰.۰۰۰
۱۷۵.۶۰.۱۳
سایز پهن
  جی تی
-
۵۰.۰۰۰
۱۶۵.۶۵.۱۳

  اورنت
-
۵۰.۰۰۰
۱۷۵.۶۰.۱۳
---
  اورنت
۶۶۰,۰۰۰
۷۰.۰۰۰
۱۶۵.۶۵.۱۳
ساخت کره
  رودستون
۸۰۰,۰۰۰
۶۰.۰۰۰
۱۷۵.۶۰.۱۳
---
  رودستون
۷۱۰,۰۰۰
۸۰.۰۰۰
۱۶۵.۶۵.۱۳
ساخت تایلند
  فالکن
۸۲۰,۰۰۰
۷۰.۰۰۰
۱۷۵.۶۰.۱۳
ساخت ژاپن
  فالکن
-
۷۰.۰۰۰
۱۶۵.۶۵.۱۳
ساخت اندونزی
  کورسا
۷۶۰,۰۰۰
۸۰.۰۰۰
۱۶۵.۶۵.۱۳
ساخت کره
  کومهو
۷۹۰,۰۰۰
۶۰.۰۰۰
۱۷۵.۶۰.۱۳
ساخت ویتنام
  کومهو
-
۶۰.۰۰۰
۱۶۵.۶۵.۱۳
---
  گود یر
-
۶۰.۰۰۰
۱۶۵.۶۵.۱۳
ساخت چین
  لینگ لانگ
-
۶۰.۰۰۰
۱۷۵.۶۰.۱۳
ساخت چین
  لینگ لانگ
۶۰۰,۰۰۰
۶۰.۰۰۰
۱۶۵.۶۵.۱۳
ساخت تایوان
  سونار
۶۳۰,۰۰۰
۷۰.۰۰۰
۱۷۵.۶۰.۱۳
ساخت تایوان
  سونار
۷۴۰,۰۰۰
۶۰.۰۰۰
۱۶۵.۶۵.۱۳
سایز فابریک
  نکسن
۷۶۰,۰۰۰
۶۰.۰۰۰
۱۷۵.۶۰.۱۳
ساخت کره . گل کامپیوتری
  نکسن
-
۶۰.۰۰۰
۱۶۵.۶۵.۱۳
---
  هانکوک
-
۶۰.۰۰۰
۱۷۵.۶۰.۱۳
---
  هانکوک
-
۶۰.۰۰۰
۱۶۵.۶۵.۱۳
سایز فابریک
  مارشال
-
۷۰.۰۰۰
۱۷۵.۶۰.۱۳
ساخت کره
  مارشال
۸۵۰,۰۰۰
۷۰.۰۰۰
۱۷۵.۷۰.۱۳
ساخت ژاپن
  سومیتو
-
۵۰.۰۰۰
۱۶۵.۶۵.۱۳
ساخت چین
  سایلون
۶۷۰,۰۰۰
۵۰.۰۰۰
۱۶۵.۶۵.۱۳
ساخت تایلند
  پرسا
۷۰۰,۰۰۰
۷۰.۰۰۰
۱۷۵.۶۰.۱۳
ساخت تایلند
  پرسا
-
۶۰.۰۰۰
۱۶۵.۶۵.۱۳
ساخت چین
  پریمول
-
۷۰.۰۰۰
۱۶۵.۶۵.۱۳
ساخت تایلند
  مکسس
-
۷۰.۰۰۰
۱۷۵.۶۰.۱۳
ساخت تایوان
  مکسس
۶۴۰,۰۰۰
۶۰.۰۰۰
۱۷۵.۶۰.۱۳
سایز پهن
  لوسینی
-
۶۰.۰۰۰
۱۶۵.۶۵.۱۳
ساخت اندونزی
  دنلوپ
۸۵۰,۰۰۰
۸۰.۰۰۰
۱۷۵.۶۰.۱۳
ساخت ژاپن
  دنلوپ
-
۷۰.۰۰۰
۱۶۵.۶۵.۱۳
ساخت کره
  لوفن
-
۷۰.۰۰۰
۱۷۵.۶۰.۱۳
ساخت کره
  لوفن
-
۷۰.۰۰۰
۱۶۵.۶۵.۱۳
ساخت ژاپن
  تویو
-
۷۰.۰۰۰
۱۷۵.۶۰.۱۳
ساخت ژاپن
  تویو
-
۹۰.۰۰۰
۱۷۵.۷۰.۱۳
ساخت فرانسه
  میشلن
-
۷۰.۰۰۰
۱۶۵.۶۵.۱۳
ساخت تایوان
  نانکن
-
۷۰.۰۰۰
۱۷۵.۶۰.۱۳
ساخت کره
  نانکن
-
۷۰.۰۰۰
۱۶۵.۶۵.۱۳
ساخت صربستان
  تیگار
-
۷۰.۰۰۰
۱۷۵.۷۰.۱۳
ساخت صربستان
  تیگار
-
۷۰.۰۰۰
۱۶۵.۶۵.۱۳
ساخت ترکیه
  لاسا
-
۷۰.۰۰۰
۱۷۵.۶۰.۱۳
ساخت ترکیه
  لاسا
-
۹۰.۰۰۰
۱۷۵.۶۰.۱۳
ساخت ژاپن
  یوکوهاما
۵۳۰,۰۰۰
۹۰.۰۰۰
۱۶۵.۶۵.۱۳
ساخت اندونزی
  اکسلرا
۶۱۰,۰۰۰
۹۰.۰۰۰
۱۷۵.۶۰.۱۳
ساخت اندونزی
  اکسلرا
-
۷۰.۰۰۰
۱۶۵.۶۵.۱۳
ساخت تایلند
  تاندر
-
۷۰.۰۰۰
۱۷۵.۶۰.۱۳
ساخت تایلند
  تاندر
-
۷۰.۰۰۰
۱۶۵.۶۵.۱۳
ساخت چین
  بلک لاین
-
۷۰.۰۰۰
۱۷۵.۶۰.۱۳
ساخت چین
  بلک لاین
//