قیمت روز باتری خودرو

آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۹/۰۳/۱۲

فالکون
قیمت (تومان) آمپر
-
  ۴۵ اتمی
۴۸۴,۰۰۰
  ۵۵ اتمی
۵۲۸,۰۰۰
  ۶۰ اتمی
۵۴۵,۰۰۰
  ۶۲ اتمی
۵۸۰,۰۰۰
  ۶۶ اتمی
۶۱۶,۰۰۰
  ۷۰ اتمی
۶۶۰,۰۰۰
  ۷۵ اتمی
۷۰۴,۰۰۰
  ۸۰ اتمی
-
  ۹۰ اتمی
-
  ۱۰۰ اتمی
کابوک
قیمت (تومان) آمپر
۳۱۷,۰۰۰
  ۵۵ اتمی
۳۵۰,۰۰۰
  ۶۰ اتمی
۳۷۰,۰۰۰
  ۶۶ اتمی
۴۰۶,۰۰۰
  ۷۰ اتمی
۴۰۸,۰۰۰
  ۷۴ اتمی
سهند
قیمت (تومان) آمپر
۲۹۵,۰۰۰
  ۵۰ اتمی
۳۱۷,۰۰۰
  ۵۵ اتمی
۳۶۰,۰۰۰
  ۶۰ اتمی
۳۷۰,۰۰۰
  ۶۶ اتمی
۴۰۶,۰۰۰
  ۷۰ اتمی
۴۰۸,۰۰۰
  ۷۴ اتمی
۴۷۵,۰۰۰
  ۹۰ اتمی
۴۸۵,۰۰۰
  ۹۰ اسیدی
۵۴۰,۰۰۰
  ۱۰۰ اسیدی
۶۱۰,۰۰۰
  ۱۲۰ اسیدی
۷۵۷,۰۰۰
  ۱۵۰ اسیدی
۹۵۰,۰۰۰
  ۲۰۰ اسیدی
هندل
قیمت (تومان) آمپر
۳۷۰,۰۰۰
  ۵۵ اتمی
۴۰۵,۰۰۰
  ۶۰ اتمی
۴۴۵,۰۰۰
  ۶۶ اتمی
۴۷۰,۰۰۰
  ۷۰ اتمی
۵۰۰,۰۰۰
  ۷۴ اتمی
واریان
قیمت (تومان) آمپر
۲۴۵,۰۰۰
  ۵۰ اتمی
۲۶۷,۰۰۰
  ۵۵ اتمی
۳۱۰,۰۰۰
  ۶۰ اتمی
۳۲۰,۰۰۰
  ۶۶ اتمی
۳۵۸,۰۰۰
  ۷۴ اتمی
۵۵۰,۰۰۰
  ۱۰۰ اتمی
صبا باطری
قیمت (تومان) آمپر
۲۶۵,۰۰۰
  آرمو ۵۰
۲۸۵,۰۰۰
  آرمو ۵۵
۳۰۰,۰۰۰
  آرمو ۶۰
۳۳۰,۰۰۰
  آرمو ۶۶
۳۵۰,۰۰۰
  آرمو ۷۰
۳۶۰,۰۰۰
  آرمو ۷۴
۴۳۰,۰۰۰
  آرمو ۸۸
۴۳۰,۰۰۰
  آرمو ۹۰
۴۷۰,۰۰۰
  آرمو ۱۰۰
۵۶۰,۰۰۰
  آرمو ۱۲۰
۶۹۰,۰۰۰
  آرمو ۱۵۰
۸۸۰,۰۰۰
  آرمو ۲۰۰
۲۶۵,۰۰۰
  واریان ۵۰
۲۸۵,۰۰۰
  واریان ۵۵
۳۰۰,۰۰۰
  واریان ۶۰
۳۳۰,۰۰۰
  واریان ۶۶
۳۵۰,۰۰۰
  واریان ۷۰
۳۶۰,۰۰۰
  واریان ۷۴
۴۳۰,۰۰۰
  واریان ۹۰
-
  واریان ۱۰۰
-
  واریان ۱۲۰
پوما
قیمت (تومان) آمپر
-
  ۳۵
-
  ۴۵
۵۱۱,۰۰۰
  ۵۵
۵۳۳,۰۰۰
  ۶۰
-
  ۶۲
-
  ۶۶
۶۵۱,۰۰۰
  ۷۰
-
  ۷۴
-
  ۸۸
۸۳۵,۰۰۰
  ۹۰
۹۳۰,۰۰۰
  ۱۰۰
-
  ۱۲۰
-
  ۱۵۰
-
  ۱۷۰
-
  ۲۰۰
آرارات
قیمت (تومان) آمپر
-
  ۳۵
-
  ۴۵
۳۶۰,۰۰۰
  ۵۵
-
  ۶۰
۴۰۵,۰۰۰
  ۶۲
۴۳۰,۰۰۰
  ۶۶
-
  ۷۰
۴۸۳,۰۰۰
  ۷۴
-
  ۸۰
-
  ۸۸
-
  ۹۰
-
  ۱۰۰
-
  ۱۲۰
-
  ۱۵۰
-
  ۱۷۰
-
  ۱۸۰
-
  ۲۰۰
سوزوکی
قیمت (تومان) آمپر
۳۱۵,۰۰۰
  ۳۵
۴۸۳,۰۰۰
  ۴۵
۴۵۰,۰۰۰
  ۵۰
۴۹۵,۰۰۰
  ۵۵
۵۴۰,۰۰۰
  ۶۰
-
  ۶۲
۵۹۴,۰۰۰
  ۶۶
-
  ۷۰
۶۶۶,۰۰۰
  ۷۴
-
  ۸۸
-
  ۹۰
-
  ۱۰۰
-
  ۱۲۰
-
  ۱۵۰
-
  ۱۶۰
-
  ۱۹۰
-
  ۲۰۰
اوربیتال (سپاهان)
قیمت (تومان) آمپر
۳۴۶,۰۰۰
  ۳۵ ( اتمی )
۴۴۵,۰۰۰
  ۴۵ ( اتمی )
-
  ۵۰ ( اتمی )
-
  ۵۵ ( اتمی )
-
  ۶۰ ( اتمی )
-
  ۶۶ ( اتمی )
-
  ۷۰ ( اتمی )
-
  ۷۴ ( اتمی )
-
  ۸۸ ( اتمی )
-
  ۱۰۰ ( اتمی )
-
  ۱۲۰ ( اتمی )
۱,۳۵۰,۰۰۰
  ۱۵۰ ( اتمی )
-
  ۱۷۰ ( اتمی )
-
  ۱۹۰ ( اتمی )
-
  ۲۰۰ ( اتمی )
اتمیک (توان)
قیمت (تومان) آمپر
-
  ۳۵
۳۷۰,۰۰۰
  ۴۵
۳۵۰,۰۰۰
  ۵۰
۳۸۰,۰۰۰
  ۵۵
۴۱۰,۰۰۰
  ۶۰
۴۴۵,۰۰۰
  ۶۶
۴۸۰,۰۰۰
  ۷۰
۴۹۵,۰۰۰
  ۷۴
۵۹۵,۰۰۰
  ۸۸
-
  ۹۰
۶۹۵,۰۰۰
  ۱۰۰
-
  ۱۲۰
-
  ۱۵۰
-
  ۱۹۰
برنا
قیمت (تومان) آمپر
-
  ۳۵
-
  ۴۵
-
  ۵۰
۳۷۰,۰۰۰
  ۵۵
۴۰۵,۰۰۰
  ۶۰
-
  ۶۲
۴۴۵,۰۰۰
  ۶۶
۴۷۲,۰۰۰
  ۷۰
۵۰۰,۰۰۰
  ۷۴
-
  ۸۰
-
  ۸۸
-
  ۹۰
-
  ۱۰۰
-
  ۱۲۰
-
  ۱۵۰
-
  ۲۰۰
//