قیمت روز باتری خودرو

آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۸/۰۲/۰۶

فالکون
قیمت (تومان) آمپر
۳۷۰,۰۰۰
  ۴۵ اتمی
۴۸۴,۰۰۰
  ۵۵ اتمی
۵۲۸,۰۰۰
  ۶۰ اتمی
۴۷۰,۰۰۰
  ۶۲ اتمی
۴۹۰,۰۰۰
  ۶۶ اتمی
۵۳۰,۰۰۰
  ۷۰ اتمی
۶۶۰,۰۰۰
  ۷۵ اتمی
۷۵۰,۰۰۰
  ۸۰ اتمی
۸۲۰,۰۰۰
  ۹۰ اتمی
۹۳۰,۰۰۰
  ۱۰۰ اتمی
کابوک
قیمت (تومان) آمپر
۳۰۲,۰۰۰
  ۵۵ اتمی
۳۳۰,۰۰۰
  ۶۰ اتمی
۳۸۵,۰۰۰
  ۷۰ اتمی
۴۰۷,۰۰۰
  ۷۴ اتمی
سهند
قیمت (تومان) آمپر
۲۷۵,۰۰۰
  ۵۰ اتمی
۳۰۲,۰۰۰
  ۵۵ اتمی
۳۳۰,۰۰۰
  ۶۰ اتمی
۳۶۳,۰۰۰
  ۶۶ اتمی
۳۸۵,۰۰۰
  ۷۰ اتمی
۴۰۷,۰۰۰
  ۷۴ اتمی
۴۹۵,۰۰۰
  ۹۰ اتمی
-
  ۹۰ اسیدی
۵۴۰,۰۰۰
  ۱۰۰ اسیدی
۶۰۰,۰۰۰
  ۱۲۰ اسیدی
۷۵۵,۰۰۰
  ۱۵۰ اسیدی
۹۸۰,۰۰۰
  ۲۰۰ اسیدی
هندل
قیمت (تومان) آمپر
۳۴۶,۰۰۰
  ۵۵ اتمی
۳۷۸,۰۰۰
  ۶۰ اتمی
۴۱۵,۰۰۰
  ۶۶ اتمی
۴۴۱,۰۰۰
  ۷۰ اتمی
۴۶۶,۰۰۰
  ۷۴ اتمی
واریان
قیمت (تومان) آمپر
۲۴۰,۰۰۰
  ۵۰ اتمی
۲۸۸,۰۰۰
  ۵۵ اتمی
۳۱۱,۰۰۰
  ۶۰ اتمی
۳۳۹,۰۰۰
  ۶۶ اتمی
۳۷۰,۰۰۰
  ۷۴ اتمی
نیرو (صبا باطری)
قیمت (تومان) آمپر
۲۵۰,۰۰۰
  ۵۰ اسیدی
۲۸۰,۰۰۰
  ۵۵ اسیدی
۳۰۰,۰۰۰
  ۶۰ اسیدی
۳۳۰,۰۰۰
  ۶۶ اسیدی
۳۵۰,۰۰۰
  ۷۰ اسیدی
۳۷۰,۰۰۰
  ۷۴ اسیدی
-
  ۸۰ اسیدی
۴۳۰,۰۰۰
  ۸۸ اسیدی
۴۳۰,۰۰۰
  ۹۰ اسیدی
۴۶۰,۰۰۰
  ۱۰۰ اسیدی
۵۸۰,۰۰۰
  ۱۲۰ اسیدی
۷۱۰,۰۰۰
  ۱۵۰ اسیدی
-
  ۱۷۰ اسیدی
۹۳۰,۰۰۰
  ۲۰۰ اسیدی
۲۶۵,۰۰۰
  ۵۰ اتمی
۲۹۰,۰۰۰
  ۵۵ اتمی
۳۱۰,۰۰۰
  ۶۰ اتمی
۳۴۰,۰۰۰
  ۶۶ اتمی
۳۷۰,۰۰۰
  ۷۴ اتمی
۴۵۰,۰۰۰
  ۹۰ اتمی
-
  ۲۰۰ اتمی
پوما .دلکور . سین . شارک . رویال
قیمت (تومان) آمپر
-
  ۳۵
۳۶۰,۰۰۰
  ۳۵ پوما
-
  ۴۵
۴۷۰,۰۰۰
  ۴۵ پوما
۴۹۱,۰۰۰
  ۵۵
۵۳۸,۰۰۰
  ۶۰
۵۷۰,۰۰۰
  ۶۲
-
  ۶۵
۶۰۰,۰۰۰
  ۶۶
۶۳۱,۰۰۰
  ۷۰
۶۷۰,۰۰۰
  ۷۴
-
  ۸۰
۷۸۰,۰۰۰
  ۸۸
۸۱۷,۰۰۰
  ۹۰
۹۱۰,۰۰۰
  ۱۰۰
۱,۰۹۰,۰۰۰
  ۱۲۰
۱,۳۵۰,۰۰۰
  ۱۵۰
-
  ۱۶۰
-
  ۱۷۰
-
  ۱۸۰
۱,۷۷۰,۰۰۰
  ۲۰۰
سوزوکی
قیمت (تومان) آمپر
۲۹۰,۰۰۰
  ۳۵
۳۲۰,۰۰۰
  ۴۵
۳۵۰,۰۰۰
  ۵۵
۳۷۰,۰۰۰
  ۶۰
-
  ۶۲
۴۰۰,۰۰۰
  ۶۶
۴۳۰,۰۰۰
  ۷۰
۴۵۰,۰۰۰
  ۷۴
۵۲۰,۰۰۰
  ۸۸
-
  ۹۰
۵۸۰,۰۰۰
  ۱۰۰
۷۵۰,۰۰۰
  ۱۲۰
۸۲۰,۰۰۰
  ۱۵۰
-
  ۱۶۰
۱,۰۴۰,۰۰۰
  ۱۹۰
-
  ۲۰۰
اوربیتال (سپاهان)
قیمت (تومان) آمپر
۲۷۰,۰۰۰
  ۳۵ ( اتمی )
۳۰۰,۰۰۰
  ۴۵ ( اتمی )
۳۰۰,۰۰۰
  ۵۰ ( اتمی )
۳۲۰,۰۰۰
  ۵۵ ( اتمی )
۳۴۰,۰۰۰
  ۶۰ ( اتمی )
۳۷۰,۰۰۰
  ۶۶ ( اتمی )
۳۹۰,۰۰۰
  ۷۰ ( اتمی )
۴۱۰,۰۰۰
  ۷۴ ( اتمی )
۴۸۰,۰۰۰
  ۸۸ ( اتمی )
۵۴۰,۰۰۰
  ۱۰۰ ( اتمی )
۷۲۰,۰۰۰
  ۱۲۰ ( اتمی )
۷۷۵,۰۰۰
  ۱۵۰ ( اتمی )
۸۷۰,۰۰۰
  ۱۷۰ ( اتمی )
۹۷۰,۰۰۰
  ۱۹۰ ( اتمی )
۱,۰۰۰,۰۰۰
  ۲۰۰ ( اتمی )
اتمیک
قیمت (تومان) آمپر
۲۷۰,۰۰۰
  ۳۵ اتمی
۳۰۰,۰۰۰
  ۴۵ اتمی
۳۰۰,۰۰۰
  ۵۰ اتمی
۳۲۰,۰۰۰
  ۵۵ اتمی
۳۴۰,۰۰۰
  ۶۰ اتمی
۳۷۰,۰۰۰
  ۶۶ اتمی
۳۹۰,۰۰۰
  ۷۰ اتمی
۴۱۰,۰۰۰
  ۷۴ اتمی
۴۸۰,۰۰۰
  ۸۸ اتمی
۵۴۰,۰۰۰
  ۱۰۰ اتمی
۷۹۰,۰۰۰
  ۱۵۰ اتمی
۹۷۰,۰۰۰
  ۱۹۰ اتمی
برنا
قیمت (تومان) آمپر
۲۷۰,۰۰۰
  ۳۵
۳۲۲,۰۰۰
  ۴۵
۳۳۰,۰۰۰
  ۵۰
۳۴۶,۰۰۰
  ۵۵
۳۷۸,۰۰۰
  ۶۰
-
  ۶۲
۴۱۵,۰۰۰
  ۶۶
۴۴۱,۰۰۰
  ۷۰
۴۶۶,۰۰۰
  ۷۴
-
  ۸۰
-
  ۸۸
-
  ۹۰
-
  ۱۰۰
-
  ۱۲۰
-
  ۱۵۰
-
  ۲۰۰
//